Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"AGATA ŚLIWA"

Computer simulation of stresses in coatings obtained in the PVD process

Czytaj za darmo! »

Quick development of different industry parts nowadays determines more requirements concerning engineering materials in the range of mechanical properties, wear resistance, erosion influence and high temperature influence. It is essential to understand phenomena proceeding during production, treatment and service of the engineering material so that it meets the requirements. The internal stress phenomenon, resulting from irregular heating or cooling, during plastic working treatment in the consequence of phase process at mechanical surface treatment, pouring and metal and alloy solidification and also during anti-wear coating deposition has also its impact. One has to perform various tests to acquire that, from destructive methods to the nondestructive ones, like the ultrasonic and diffraction methods [1]. The advanced surface treatment technology, especially among others PVD technology, allows to improve service properties of tools made from the conventional tool materials, which - if not subjected to such treatment - in many cases do not meet the requirements and expectations of tools users. Specifications of the PVD coatings fabrication process require performing analysis of the process parameters effect on material the substrate and also interaction between the coating and material substrate in the intermediate zone. The finite element method is commonly used currently in such branches of science, like: mechanics, biomechanics, mechatronics, materials engineering, and thermodynamics. All types of simulations shorten the design process and give the possibility to investigate the particular factors on the entire model. This is often impossible to achieve in real conditions or not justified economically. The finite element method makes it possible to understand better the relationships among various parameters and makes it possible to select the optimum solution [2]. Many analyses are performed nowadays using advanced calcul[...]

Komputerowa symulacja wpływu międzywarstwy Ti na właściwości powłok DOI:10.15199/28.2015.2.9


  W pracy przedstawiono wyniki analizy numerycznej z zastosowaniem metody elementów skończonych dotyczącej wyznaczania naprężeń w wielowarstwowych powłokach Ti/Ti(C, N)/CrN, Ti/Ti(C, N)/(Ti, Al)N, Ti/(Ti, Si)N/(Ti, Si)N i Ti/DLC powłoki/DLC, uzyskanych procesie PVD i CVD na stopach magnezu z uwzględnieniem warunków ich nanoszenia. Stan naprężeń własnych w strefie połączenia powłoki z podłożem wynika przede wszystkim z różnic właściwości mechanicznych i termicznych podłoża i powłoki, a także zmian strukturalnych występujących w tych materiałach podczas procesu PVD i CVD. Do celów symulacji komputerowej naprężeń własnych w powłokach z wykorzystaniem MES opracowano model uwzględniający charakterystykę strukturalną i geometryczną badanych materiałów z uwzględnieniem zmian strukturalnych w skali nanometrycznej, a wyniki symulacji przeprowadzonych na opracowanym modelu poddano weryfikacji doświadczalnej. Symulację komputerową naprężeń przeprowadzono w środowisku ANSYS, stosując zmienną wielkość elementów skończonych, a wartości naprężeń eksperymentalnych wyznaczono na podstawie rentgenowskiej jakościowej analizy fazowej przeprowadzonej w układzie Bragg-Brentano. Słowa kluczowe: stop magnezu, naprężenia, symulacja komputerowa, metoda elementów skończonych, PVD, CVD.1. WPROWADZENIE Jednym z kluczowych problemów badawczych dotyczących materiałów jest opis mechanizmów tworzenia naprężeń własnych. Mają one istotny wpływ na wiele właściwości wytrzymałościowych i użytkowych, w szczególności w odniesieniu do materiałów z naniesionymi warstwami, w tym PVD i CVD. Stan naprężeń własnych w strefie połączenia powłoki z podłożem wynika przede wszystkim z różnic właściwości mechanicznych i termicznych podłoża i powłoki, a także zmian strukturalnych występujących podczas procesu PVD i CVD. Z kolei stan naprężeń wpływa w znaczący sposób m.in. na przyczepność powłoki do podłoża, mikrotwardość powłoki, a także szereg właściwości użytkowych [1÷3]. W celu poprawy w[...]

 Strona 1