Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Wrótny"

Wpływ uspokojenia ruchu na poziom hałasu drogowego DOI:10.15199/33.2019.06.07


  Najbardziej powszechną metodą ochrony przed hałasem jest zastosowanie ekranów akustycznych. Rozwiązanie to niestety wywołuje również negatywne efekty, takie jakmonotonia drogowa, ograniczenie widoczności na skrzyżowaniach oraz zakłócenie krajobrazu, dlatego bardzo ważne jest szukanie innych rozwiązań. Istotnym czynnikiem zmniejszającym emisję hałasu jest poruszanie się samochodówz prędkościąwynikającą z ograniczeń regulowanych przepisami, jak również stworzenie warunkówwymuszających spokojny oraz jednostajny styl jazdy. Stosującwyłącznie oznakowanie pionowe, bardzo trudno jest wyegzekwować przestrzeganie przepisów drogowych przez kierowców, dlatego bardzo efektywnymrozwiązaniemjestwprowadzenie kompleksowego uspokojenia ruchu. Dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu geometrii drogi, organizacji ruchu, a także rozmieszczeniu technicznych środków uspokojenia ruchu można podświadomie wpłynąć na zachowanie kierowcy i prędkość jazdy. Program i zakres badań Projekt "Miasteczko Holenderskie" obejmujący odcinek drogi wojewódzkiej nr 824 oraz osiedle Włostowice w Puławach, zrealizowanyw2009 r.,miał na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.Wraz z użytkowaniemopracowanych rozwiązań okazało się, że mają one także pozytywny wpływ na klimat akustyczny. W otoczeniu drogi, pełniącej jednocześnie funkcję drogi tranzytowej, występuje liczna i gęsta zabudowa jednorodzinna. Na terenie tego osiedla zlokalizowana jest również szkoła oraz przedszkole, co niezwykle podwyższa wagę zachowania ostrożności i poruszania się samochodem z dopuszczalną prędkością.Wramach projektu przebudowano wspomniany odcinek drogiwojewódzkiej,wpewnej części ulice osiedlowe, ale również wprowadzono wiele elementów uspokojenia ruchu, takich jak wyniesione powierzchnie skrzyżowań, bramy wjazdowe do miasta, wyniesiony pas środkowy o zmiennej szerokości, przejścia dla pieszych z azylami. Wramach badań poziomu hałasu wykonano pomiary nas[...]

 Strona 1