Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Sowa"

Certyfikacja jakości powietrza w budynkach użyteczności publicznej – utopia czy konieczność?

Czytaj za darmo! »

ZUŻYCIE energii w krajach Unii Europejskiej sukcesywnie wzrasta, co prowadzi do coraz większego uzależniona od dostaw ropy naftowej i gazu pochodzących z państw trzecich. Jednocześnie zobowiązania w ramach Protokołu z Kyoto dotyczące zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych - w latach 2008÷2012 do 8% poniżej poziomu z 1990 r. - wymuszają zmniejszenie zużycia ropy naftowej, gazu i węgla. Całkowite zużycie energii w Unii Europejskiej w roku 1997 wynosiło 950 Mtoe [2], przy czym ok. 40% energii zużywane jest na potrzeby obsługi sektora mieszkaniowego i użyteczności publicznej. Jako osiągnięcie należy jednak uznać fakt, że już około 10% energii zużywanej przez sektor budynków to energia pochodząca z odnawialnych źródeł energii (OZE) [2]. Dążenie Parlamentu Europejskiego i Rady Eur[...]

Wpływ roślin na jakość powietrza w pomieszczeniach

Czytaj za darmo! »

ŚRODOWISKO w pomieszczeniach może być kształtowane zarówno w sposób pasywny, jak i aktywny. Niestety w literaturze jest bardzo niewiele informacji na temat sposobów pasywnych, takich jak: wprowadzanie roślin do pomieszczeń, stosowanie materiałów o właściwościach sorpcyjnych lub stosowanie powierzchni pokrytych materiałami umożliwiającymi katalityczną redukcję zanieczyszczeń powietrza. Zdecydowanie więcej uwagi w pracach badawczych poświęca się systemom aktywnym, począwszy od systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji poprzez zaawansowane systemy filtracji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych po systemy kontroli zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Wymagania prawne, standardy i wytyczne projektowania coraz więcej uwagi poświęcają tym systemom w kontekście jakości środowiska wn[...]

Uwarunkowania związane z wdrożeniem i korzystaniem z normy PN-EN ISO 13790:2009 w Polsce

Czytaj za darmo! »

Wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (2002/91/EC) z 16 grudnia 2002 r. dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków (w org. energy performance of buildings) napotkało wiele problemów praktycznie we wszystkich krajach członkowskich UE. Jednym z podstawowych problemów był brak doświadczeń w stosowaniu zaawansowanych procedur obliczeniowych określających całoroczne zużycie energii w budynkach. Zgodnie bowiem z postanowieniami Dyrektywymetodologia określania jakości energetycznej budynków powinna uwzględniać następujące zagadnienia: ● właściwości izolacji cieplnej budynku (skorupa, przegrody wewnętrzne itp.). Właściwości cieplne mogą także uwzględniać szczelność przegród; ● instalacja ogrzewania i instalacja przygotowywania ciepłej wody, uw[...]

XII Ogólnopolska Konferencja "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce 2013"

Czytaj za darmo! »

W dniach 21 i 22 listopada 2013 r. odbyła się XII Ogólnopolska Konferencja Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce. Konferencję zorganizował stały zespół z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej: dr inż. Jerzy Sowa oraz dr inż. Maciej Mijakowski. Obrady odbywały się w Warszawie w centrum konferencyjnym Focus przy ul Armii Ludowej 26. Uczestników powitał Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska PW prof. Krzysztof Wojdyga, który w krótkim wystąpieni[...]

OSTATNIE POŻEGNANIE. Prof. dr hab. inż. Teresa Jędrzejewska- Ścibak "Ajka". 5 października 1934 r. - 7 sierpnia 2014 r.

Czytaj za darmo! »

W dniu 7 sierpnia 2014 roku odeszła na zawsze prof. Teresa Jędrzejewska- Ścibak, dla wielu przyjaciół po prostu "Ajka". Utraciliśmy osobę twórczą, życzliwą ludziom, która przez ponad pół wieku swojej działalności zawodowej wywarła bardzo duży wpływ na rozwój branży ciepłownictwa, ogrzewnictwa i wentylacji. Teresa Jędrzejewska-Ścibak urodziła się w Warszawie, 5 października 1934 r. Lata II Wojny Światowej spędziła w Zakopanem. Po powrocie do Warszawy w 1951 roku ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. N. Żmichowskiej i rozpoczęła studia w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Sanitarnej. W czerwcu 1956 r. uzyskała dyplom magistra inżyniera. Jeszcze przed uzyskaniem dyplomu, jako wyróżniająca się studentka, w maju 1954 roku została zatrudniona w Katedrze Ogrzewania i Wietrzenia Politechniki Warszawskiej przy pracach związanych z projektowaniem Szpitala Klinicznego AM w Lublinie. W lutym 1955 roku została zastępcą asystenta w Katedrze Matematyki, lecz po[...]

Określanie charakterystyk przepływowych roślinnych filtrów aktywnych biologicznie DOI:10.15199/9.2019.3.5


  1. Wstęp Nie trzeba być miłośnikiem roślin, aby czerpać przyjemność z patrzenia na nie. Rośliny uprawiane na parapecie okiennym, w donicy, czy w niewielkiej szklarni są częścią małej przyrody, współtworzą środowisko naturalne wewnątrz budynku. Codzienne obcowanie z żywymi zielonymi ścianami, tworzonymi wewnątrz pomieszczeń, pozwala na chwilę wytchnienia, uspokojenia, odprężenia zmęczonych oczu. Nie ma lepszej terapii niż patrzenie na piękną zieloną roślinność, która umiejętnie wkomponowana w przestrzeń biurową może również stanowić o jej atrakcyjności. Jest to jeden z przejawów teorii biofilii spopularyzowanej w latach 80. XX w przez amerykańskiego biologa Edward O. Wilsona [14]. Na jej podstawie ukształtował się nowy kierunek w projektowaniu wnętrz (ang. biophilic design). Roślinność w miejscu pracy, nie tylko kreuje miłą atmosferę, ale także poprawia jakość powietrza wewnętrznego. W badaniach prowadzonych na zlecenie NASA (National Aeronautics and Space Administration, USA) wykazano, że powszechnie używane ozdobne rośliny pokojowe usuwają z powietrza formaldehyd, benzen oraz thichloroetylen [1], [6], [15]. W późniejszych badaniach w warunkach laboratoryjnych potwierdzono zdolność roślin do usuwania ponad 100 związków chemicznych z powietrza [2] (głównie lotnych związków organicznych ‒ LZO (ang. VOC - volatile organic compounds). Dodatkowo zachodzący w roślinach proces fotosyntezy przyczynia się do redukcji stężenia dwutlenku węgla i uwalniania tlenu bezpośrednio przy miejscach pracy ludzi. Należy jednak pamiętać, że zapotrzebowanie człowieka na ilość tlenu niezbędną do życia jest równe jego produkcji aż z 0,64 kg biomasy roślinnej, co odpowiada łącznej powierzchni liści na dosyć wysokim poziomie ok. 2770 dm2 (27,7 m2) [13]. Jednak przykłady współcześnie realizowanych projektów przestrzeni biurowych z roślinami pokazują, że stopień wypełnienia pomieszczeń roślinami może być stosunkowo duży. Nawet jeżeli jest ich[...]

 Strona 1