Wyniki 1-10 spośród 102 dla zapytania: authorDesc:"MICHAŁ STRZESZEWSKI"

Obliczanie projektowej straty ciepła przez przenikanie

Czytaj za darmo! »

W artykule przestawiono metodę obliczania projektowej straty ciepła przez przenikanie wg normy PN-EN 12831 NORMA PN-EN 12831: 2006 [13] wprowadza wiele zasadniczych zmian w stosunku do dotychczasowej normy PN-B-03406: 1994 [7]. Do sprawnego posługiwania się tą normą, niezbędne jest opanowanie nowego systemu pojęć. W celu ułatwienia czytelnikowi zapoznania się z wprowadzonymi zmianami, w tabe[...]

Przykłady obliczania projektowej straty ciepła przez przenikanie wg PN-EN 12831

Czytaj za darmo! »

W artykule przestawiono przykłady obliczeń projektowej straty ciepła przez przenikanie wg normy PN-EN 12831. Wyniki porównano z wynikami, uzyskanymi wg PN-B-03406: 1994. W ARTYKULE [5] przestawiono metodę obliczania projektowej straty ciepła przez przenikanie wg normy PN-EN 12831 [10]. Natomiast poniżej zamieszczono przykłady obliczeń straty ciepła przez przenikanie przez ściany, wg nowej [...]

Uproszczona metoda obliczania projektowej straty ciepła do gruntu wg PN-EN 12831

Czytaj za darmo! »

Przestawiono uproszczoną metodę obliczania projektowej straty ciepła przez przenikanie do gruntu, zgodnie z normą PN-EN 12831. JAK WSPOMNIANO w [4], zgodnie z normą PN-EN 12831:2006 [10], podstawą określania strat ciepła jest norma PN-EN ISO 13370 [8]. Przy czym, norma PN-EN 12831: 2006 oprócz sposobu szczegółowego wprowadza dodatkowo sposób uproszczony. Sposób uproszczony polega na wykorz[...]

Przykłady obliczania projektowej straty ciepła przez grunt wg PN-EN 12831

Czytaj za darmo! »

W artykule [7] przedstawiono uproszczoną metodę obliczania projektowej straty ciepła przez grunt wg PN-EN 12831: 2006 [12]. Przykłady obliczeń wykonanych zgodnie z nową normą zamieszczono poniżej. PODSTAWĄ obliczeń strat ciepła do gruntu zgodnie z normą PN-EN 12831: 2006 jest norma PN-EN ISO 13370 [10]. Jak wspomniano w [7], w tekście norm PN-EN 12831: 2006 i PN-EN ISO 13370: 2001 nie jest [...]

Obliczanie projektowej wentylacyjnej straty ciepła w przypadku wentylacji naturalnej wg PN–EN 12831

Czytaj za darmo! »

W artykule przestawiono sposób obliczania projektowej wentylacyjnej straty ciepła wg normy PN-EN 12831 w przypadku wentylacji naturalnej. Zaprezentowaną metodykę zilustrowano przykładem. WNORMIE PN-EN 12831 [15] podano nie tylko nową metodykę obliczeń, ale również wprowadzono nowy system pojęć. I tak, np. w miejsce "zapotrzebowania na ciepło do wentylacji" występuje "projektowa wentylacyjna[...]

Obliczanie projektowej wentylacyjnej straty ciepła w przypadku instalacji wentylacyjnej wg PN-EN 12831

Czytaj za darmo! »

W COW 6/2006 [7] omówiono sposób obliczania projektowej wentylacyjnej straty ciepła wg PN-EN 12831 w przypadku wentylacji naturalnej. Natomiast niniejszy artykuł dotyczy budynków wyposażonych w instalacje wentylacyjną. Zaprezentowaną metodykę zilustrowano przykładem. WNORMIE PN-EN 12831 [12] podano sposób obliczania projektowej wentylacyjnej straty ciepła (wg PN-B- -03406: 1994 [10]; było [...]

 Strona 1  Następna strona »