Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Leszek Wiwala"

Rok troski o trzeźwość narodu z perspektywy branży spirytusowej DOI:

Czytaj za darmo! »

W minionym roku wzrosła temperatura debaty publicznej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych. Dnia 9 marca 2017 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej z inicjatywy posłów z klubu Kukiz 15 przyjął uchwałę w sprawie zwiększenia troski o trzeźwość narodu. Posłowie uznali, że trzeźwość, rozumiana jako wolność od alkoholu, służy życiowej samorealizacji każdego człowieka. Mając to na uwadze Sejm zaapelował do rządu, samorządów, Kościołów, związków wyznaniowych i organizacji pozarządowych o podjęcie w 2017 r. systematycznych działań na rzecz troski o trzeźwość narodu. W efekcie w całej Polsce przeprowadzonych zostało szereg spotkań, które koncentrowały uwagę polityków i ekspertów na skutkach nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. W Sejmie 26 maja odbyła się konferencja "Ku trzeźwości narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu." Ponadto w dniach 21-24 września odbył się w Warszawie Narodowy Kongres Trzeźwości. Z wielu stron padały postulaty ograniczenia handlu napojami alkoholowymi oraz zwiększenia obciążeń podatkowych. Niektórzy eksperci postulowali nawet wprowadzenie państwowego mon[...]

 Strona 1