Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"STEFAN RESZEWSKI"

Rozwiązania instalacji chłodniczych zwiększające efektywność energetyczną w mleczarniach DOI:10.15199/8.2017.12.2


  1. AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA Bezpośrednim powodem, dla którego zakład zdecydował się na przeprowadzenie przebudowy instalacji chłodniczej był impuls zmuszający duże zakłady do realizacji audytu energetycznego. Ta regulacja prawna znalazła swoje odzwierciedlenie w Ustawie o efektywności energetycznej z dnia 20.05.2016 r. [1]. Przeprowadzony audyt energetyczny określił aktualne zapotrzebowanie na moc chłodniczą, grzewczą oraz energię elektryczną dla zakładu mleczarskiego zarówno na cele Rys. 1. Histogram przedstawiający zapotrzebowanie na moc grzewczą 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 Para wodna, GJ/h Rozkład empiryczny dobowego zapotrzebowania na moc grzewcza P1 P2 PS s Serownia - past. Wody Serownia - repasteryzacja Suszenie rozpyłowe Zageszczanie prózniowe Pasteryzacja proszkowni Mycie ogólne Mycie aparatownia Mycie form warzelnia Mycie warzelnia i solownia Mycie pasteryzatorów proszkownia Mycie proszkownia Mycie odbiór mleka 12/2017 9 Rys. 3. Histogram zapotrzebowania na moc chłodniczą magazynów oraz instalacji klimatyzacyjnej zakładu mleczarskiego zaopatrywanych w ziębiwo (wodny roztwór glikolu propylenowego) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820 0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 instalacja glikolowa, kW Rozkład empiryczny dobowego zapotrzebowania mocy chłodniczej s, kW A:went-klim, kW F:went-klim, kW Magazyny, kW E-export, kW Rys. 2. Histogram zapotrzebowania na moc chłodniczą odbiorników produkcji zakładu mleczarskiego zaopatrywanych w wodę lodową 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 36[...]

Instalacje chłodnicze do celów klimatyzacji z wykorzystaniem akumulacyjnej chłodni wody DOI:10.15199/8.2018.1.4


  1. ROZWÓJ INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH W OBIEKTACH HANDLOWYCH I BIUROWYCH Powodów do napisania artykułu zawierającego konkretną propozycję realizacji instalacji chłodniczych obsługujących systemy klimatyzacyjne w budynkach jest kilka. Główną motywacją jest pokazanie, w jaki sposób możliwe jest ograniczenie kosztów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych w obiektach handlowych oraz biurowych, które trudno sobie wyobrazić bez instalacji klimatyzacyjnych - głównych konsumentów energii elektrycznej w obiektach [1], [2]. Równie ważnym powodem jest zrównoważenie konsumpcji energii elektrycznej w okresie ciepłym gdyż zapotrzebowanie na energię elektryczną z racji intensywnego rozwoju instalacji klimatyzacyjnych przekroczyło wartości dla okresu zimowego i może być powodem black-out. W okresie letnim zapotrzebowanie na moc chłodniczą instalacji klimatyzacyjnych wzrasta wraz z temperaturą powietrza zewnętrznego oraz nasłonecznieniem powodując wzrost zapotrzebowania na energie elektryczną, które mają charakter pików w ciągu dnia. Fakt ten powoduje, że zapotrzebowanie na energię elektryczną przedstawia się podobnie jak zapotrzebowanie na moc chłodniczą. Ten sam fakt powoduje, że w większości przypadków instalacje klimatyzacyjne projektuje się na maksymalne zapotrzebowanie na moc chłodniczą co powoduje, że przez większość roku urządzenia chłodnicze nie są w pełni wykorzystane lub pracują w warunkach zredukowanej wydajności, co nie ułatwia ich eksploatacji i jest powodem wielu awarii urządzeń chłodniczych na skutek samoregulacji obiegu ziębienia. 2. Opis istniejącego obiektu oraz jego instalacji chłodniczej Koncepcja przedstawiona w artykule pokazuje możliwości wyrównania zapotrzebowania na energię elektryczną konieczną do napędu instalacji klimatyzacyjnych, jak również zracjonalizowania wielkości urządzeń chłodniczych, które je obsługują. W pośredni sposób wpływa to również na wielkość przyłączy elektrycznych i zmnie[...]

Wpływ przegrody termalnej na czas zamrażania kontaktowego i rozmrażania pakietów żelowych.Badania eksperymentalne

Czytaj za darmo! »

Celem badań było określenie wpływu przegrody termalnej (składającej się z folii zwykłej i metalizowanej - rys.1.) na czas procesu zamrażania kontaktowego i rozmrażania pakietów żelowych. 1. Proponowane izolacje termalne Na podstawie analizy teoretycznej procesów zamrażania i rozmrażania produktów spożywczych [4, 5, 8, 9], określeniu właściwości cieplnych proponowanych przegród termalnych [...]

 Strona 1