Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Adam Łaski"

Możliwości dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Czytaj za darmo! »

W poprzednim artykule pisaliśmy o możliwościach dofi nansowania projektów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym" wdrażanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Przypominamy, iż w ramach przedmiotowego działania o wsparcie swoich inwestycji mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które zamierz[...]

Możliwości dofi nansowania ze środków UE w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Czytaj za darmo! »

W poprzednim artykule pisaliśmy o możliwościach dofi nansowania projektów inwestycyjnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) dla województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Tym razem przedstawiamy RPO dla woj. mazowieckiego.W artykule postaramy się przybliżyć Państwu powyższe możliwości z uwagi na ogłoszenie w dniu 20.06.2008r. przez Urząd [...]

Fundusze unijne - panel

Czytaj za darmo! »

Przegląd Piekarski i Cukierniczy" już po raz 7. był organizatorem tematycznego panelu eksperckiego podczas targów Polagra-Food w Poznaniu. W tym roku tematem były "Fundusze Unijne dostępne dla branży piekarskiej i cukierniczej w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013".Gościem specjalnym był Jan Krzysztof Ardanowski - doradca Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (skrót poniżej) i jego wy[...]

 Strona 1