Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jacek GURGUL"

Przywrócenie zanikających funkcji Zbiornika Rożnowskiego przeciwpowodziowej i turystycznej


  Budowie zapór od dawna przyświecała intencja ochrony przeciwpowodziowej. Często był to główny cel ich wznoszenia, gdyż zbiorniki zaporowe są niezbędnym elementem systemu ochrony przed powodziami. Pozwalają one bowiem zahamować przemieszczanie się fali powodziowej na rzece lub zredukować ją do poziomu nieszkodliwego w korycie rzeki poniżej zapory, która wyznacza granicę zbiornika. Podobnie będzie w przyszłości, ponieważ powodzie wśród naturalnych kataklizmów są w 46,1% najbardziej niszczycielskim żywiołem, a jej ofi ary stanowią około 40% ofi ar klęsk żywiołowych [9, 4]. Retencjonowanie wody w zbiorniku zaporowym stwarza wiele problemów środowiskowych i w fazie budowy, i w późniejszej jego eksploatacji. Wysiedlana jest ludność, naruszona zostaje ciągłość rzeki, zmienia się reżim hydrologiczny. Po powstaniu zapory i spiętrzeniu wód pojawia się również zagrożenie bezpieczeństwa, m.in. związane ze stabilnością zapory, ekologiczne, spowodowane zmianami siedlisk, przemieszczaniem się gatunków fauny i fl ory, a także zagrożenie eutrofi zacji zmagazynowanych wód, akumulacja substancji toksycznych oraz degradacja biologiczna zbiorników. W miarę upływu czasu eksploatacji zbiornika następuje jego stopniowe, jednak nieuchronne zamulenie z powodu osadzania się w nim materiału rumowiskowego. Ogólna tendencja budowy zbiorników zaporowych na świecie, a co zatem idzie ich liczba, odbiega znacznie od sytuacji w Polsce. Według najnowszego opracowania Światowego Rejestru Zapór, liczba wszystkich wielkich zapór1) w 2003 r. wynosiła ponad 33 tysiące. Najwięcej takich obiektów było w USA - 9265, Chinach - 4688, Indiach - 4636. W Europie sytuacja przedstawiała się następująco: Hiszpania - 1267, Francja - 597, Wielka Brytania - 517, Włochy - 549, Norwegia 335. W Polsce jest 69 wielkich zapór. Wśród byłych krajów demokracji ludowej biją nas na głowę pod tym względem: Albania z 306 wielkim zaporami, Rumunia z 246, Bułgaria z 180 i [...]

 Strona 1