Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR TYCZYŃSKI"

Optymalizacja wykorzystania objętości opakowań transportowych z tektury falistej na podstawie kształtu opakowania jednostkowego. Część I

Czytaj za darmo! »

Odpowiednie dobranie opakowania transportowego do określonego towaru to niełatwe zadanie, wymagające bogatej wiedzy i doświadczenia. Zły dobór często pociąga za sobą nadmierne zużycie surowca, ale przede wszystkim może doprowadzić do uszkodzenia towaru (1). Dokonanie wyboru odpowiedniego opakowania transportowego do konkretnego produktu wymaga wzięcia pod uwagę kilku istotnych czynników: - rodzaju wyrobu wymagającego zapakowania, jego masy, kształtu i wymiarów, - właściwości mechanicznych wyrobu (wytrzymałości, odporności na wstrząsy itp.), - odporności na czynniki klimatyczne i biologiczne, - sposobu przemieszczania wyrobu od producenta do odbiorcy (rodzaj transportu, sposób przeładunku i trasa przebiegu opakowania z wyrobem), - warunków magazynowania, - wartości wyrobu. [...]

Optymalizacja wykorzystania objętości opakowań transportowych z tektury falistej na podstawie kształtu opakowania jednostkowego. Część II

Czytaj za darmo! »

Ocena wpływu kształtu opakowania jednostkowego na sposób ułożenia w opakowaniu transportowym oraz oszacowanie ilości materiału niezbędnego do produkcji opakowań transportowych wymagają wykonania szczegółowych obliczeń. Przykładowe obliczenia wykonano dla opakowań jednostkowych występujących na rynku dóbr spożywczych. Z bogatej palety kształtów opakowań jednostkowych wybrano opakowania o pięciu różnych przekrojach. 1. Opakowanie w postaci bryły o przekroju eliptycznym Masa netto: 125 g Objętość opakowania: V = π · a · b · H V = 258 cm3 a, b - półosie elipsy H - wysokość bryły (głębokość opakowania) 2. Opakowanie w postaci bryły o przekroju koła Masa netto: 120 g Objętość opakowania V= π · r2 · H V = 252 cm3 r - promień podstawy br[...]

 Strona 1