Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz Trzmiel"

Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju


  Wmajowym numerze AURY ukazała się relacja z konferencji, która odbyła się 5 kwietnia br. w Urzędzie Miasta Krakowa z okazji 40-lecia wydawania miesięcznika AURA. Jednym z prelegentów był również zastępca prezydenta Miasta Krakowa Tadeusz TRZMIEL, który przedstawił referat pt. "Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju". Prezydent Trzmiel podkreślił jak ważne jest to, że AURA rozpoczęła działalność w Krakowie - integrując krakowskie środowisko naukowe oraz zainteresowanych ochroną środowiska, zainicjowała dyskusję, a w konsekwencji działanie na rzecz poprawy stanu środowiska miasta i regionu. Podkreślił też, że od wielu lat współpracuje z AURĄ, która jako miesięcznik ogólnopolski przedstawia wiele przykładów z kraju, m. in. z Krakowa, i z zagranicy. Następnie przedstawił obecną sytuację miasta. Kraków dotychczas był postrzegany jako symbol tradycji i nauki, a teraz staje się europejską milionową metropolią, o czym świadczy liczba mieszkańców - 760 tys., co stawia go na drugim miejscu w Polsce (liczba studentów - 210 tys., powierzchnia - 326,8 km2, stopa bezrobocia - 5,9%). Sporym wyzwaniem dla miasta jest obsługa odwiedzających, których w roku 2012 było 9 mln. Przygotowanie komunikacji i infrastruktury miasta do obsługi takiej rzeszy odbywa się przy dużym wsparciu środków z Unii Europejskiej. We wszystkich dokumentach programowych i strategicznych miasta dominuje cel nadrzędny, jakim jest zrównoważony rozwój miasta. Ważnym tego elementem jest ochrona środowiska i rozwój wysokich i czystych technologii. Powstanie Centrów Transferu Technologii, Małopolskiego Klastra Technologii Informacyjnych oraz unikatowej w skali europejskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - SSE (Krakowski Park Technologiczny - KPT) pozwala na bezpośrednie przenoszenie osiągnięć naukowych do gospodarki. Do tej pory KPT zainwestował na [...]

 Strona 1