Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy KUBISZEWSKI"

Amerykańskie i europejskie działania dla ograniczenia zużycia energii w budownictwie


  W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej zrównoważeniem rozwoju budownictwa i ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych zajmuje się Departament Handlu (U.S. Department of Commerce). Zgodnie z zasadą pozostawienia decyzji gospodarczych konkurencyjnemu rynkowi, przyjęto dwie metody oddziaływania na sektor budowlany: - pierwsza to wprowadzenie opłaty za 1 tonę emisji CO2 oraz metodę liczenia efektywności kosztów w pełnym cyklu życia projektu. Metodę tę przedstawił w roku 1998 Sir John Egan w raporcie "Przemyślmy sprawy budownictwa" (Re-thinking Construction. Report of the construction Task Force to the Deputy Prime Minister of the U.K.), którego efektem jest odejście Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych od kryterium najniższej ceny w przetargach publicznych na rzecz oceny efektywności kosztów w pełnym cyklu życia projektu budowlanego, LLCA (Limited Life- Cycle Analysis); - druga to finansowanie z budżetu federalnego przez Departament Handlu prac naukowo-badawczych skierowanych na ograniczenie zużycia energii w całym sektorze budowlanym prowadzonych w laboratoriach Narodowego Instytutu Standaryzacji i Technologii, NIST (National Institute of Standards and Technology). W Unii Europejskiej przyjęto również dwie metody ograniczenia zużycia energii i produkcji gazów cieplarnianych, różniące się od amerykańskich. - Po pierwsze, ustalono administracyjnie limity emisji i opłaty za jedną tonę emisji CO2 oraz znowelizowano w roku 2010 dyrektywę EPBD (The Energy Performance of Buildings Directive), nakładając na inwestorów i właścicieli obowiązek opracowania oceny energetycznej każdego nowego i r[...]

 Strona 1