Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ KOC"

Ocena jakości wody pitnej w powiecie siedleckim w latach 2005-2007


  Ocena jakości wody wymaga określenia wartości wszystkich wskaźników fizycznych, chemicznych i biologicznych. W artykule przedstawiono ocenę jakości wody przeznaczonej do picia w powiecie siedleckim sporządzoną na podstawie danych uzyskanych z Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Siedlcach z lat 2005-2007. Wodę do badań pobierano z 10 wodociągów w powiecie siedleckim. W 2005 r. tylko w jednym wodociągu - w Stoku Lackim - woda odpowiadała obowiązującym w Polsce normom jakości wody pitnej. W 2006 r. nie zostały przekroczone żadne normy w 4 punktach pomiarowych, a w 2007 r. w 2 punktach. W analizowanych latach z parametrów fizycznych najczęściej przekraczana była mętność i barwa, natomiast z chemicznych: żelazo i mangan. Wskaźniki biologiczne przekraczające dopuszczalną normę to: liczba bakterii E. coli lub grupy coli typ kałowy (3 razy), bakterie grupy coli (2 razy) i ogólna liczba bakterii w 37oC (1 raz). Odczyn, zapach, smak, twardość i azotyny to parametry, które nie przekraczały obowiązujących norm w żadnym z analizowanych wodociągów. Najlepszą jakość wody zanotowano na wodociągu Stok Lacki. JOLANTA JANKOWSKA, GRZEGORZ KOC, JACEK RAK, ELŻBIETA RADZKA Akademia Podlaska w Siedlcach Pracownia Agrometeorologii i Podstaw Melioracji Woda odgrywa bardzo ważną rolę w procesach zachodzących na Ziemi. Niebezpieczny jest zarówno jej brak, jak i nadmiar. Zapasy tego surowca kurczą się i na wielu terenach zaczyna jej brakować. W wyniku niedoboru wody następuje przekształcenie krajobrazu i zmiana środowiska przyrodniczego, a co za tym idzie - zmniejszenie bioróżnorodności biologicznej. Polska należy do krajów o małych zasobach wodnych. W krajach europejskich przeciętne zasoby wód powierzchniowych (odpływy) szacowane są na 4,6 dam3/rok na jednego mieszkańca. W Polsce rocznie na każdego mieszkańca przypada średnio prawie 3-krotnie mniej wody niż w Europie. Zasoby wodne Polski cechuje również duża zmienność s[...]

 Strona 1