Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Kocot"

Zagospodarowanie Wisły w rejonie Warszawy

Czytaj za darmo! »

Szeroka wstęga Wisły w Warszawie? Piękny akwen, otoczony przybrzeżną zielenią, w którym przegląda się Stare Miasto? Od lat Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych namawia i przekonuje do budowy niskiego progu piętrzącego w Warszawie; próg, który może być kolejnym mostem przez Wisłę, a poniżej niego park sportów wodnych. To możliwe! O tym traktuje ten artykuł. Wisła w rejonie Warszawy jest rzeką obwałowaną na tysiącletnią wodę powodziową, z tamami poprzecznymi (ostrogami) utrzymującymi jej żeglowne koryto. Łączy się z nią w północnej części miasta kanał Żerań-Zegrze prowadzący do zbudowanego w 1963 r. Zalewu Zegrzyńskiego na Narwi, będącego ważnym dla mieszkańców Warszawy obiektem wypoczynku, zwłaszcza sobotnio-niedzielnego i sportów wodnych. War[...]

Wspomnienia pośmiertne - Stanisław Zawistowski (1910-2008)

Czytaj za darmo! »

W pierwszej połowie tego dziesięciolecia mało już było inżynierów budownictwa wodnego rozpoczynających pracę zawodową przed II wojną światową - poznałem ich niegdyś w Centralnym Urzędzie Gospodarki Wodnej. Po ponad 30 latach od rozwiązania ww. Urzędu spotkałem się z mgr. inż. Stanisławem Zawistowskim, który był dyrektorem Departamentu Techniki w CUGW-ie. Owo spotkanie zapisało się w pamięci jako bardzo miłe. Odnowiło dawną znajomość, niegdyś służbową, odtąd niemającą już tak oficjalnego charakteru. Rozmowa z mgr. inż. Stanisławem Zawistowskim nawiązywała m.in. do postaci kierownictwa i pracowników rozproszonych po zniesieniu CUGW-u, po których - podobnie jak po tym Urzędzie - pozostało wiele dobrych wspomnień. Przypomniała też jak wielu - trudzących się niegdyś nad prob[...]

Wspomnienia pośmiertne - Stanisław Surowiec 1915-2010


  Bliżej poznałem mgr. Stanisława Surowca podczas wieloletniej pracy zawodowej; w okresie emerytalnym zaowocowało to spotkaniami i telefonicznymi z Nim rozmowami. Sprawiało mi to satysfakcję i ożywiało nieco monotonną nieraz codzienność. Z perspektywy mijającego czasu można też było wtedy spokojniej niż przed laty i bardziej dogłębnie rozpatrywać to, co się niegdyś działo, co się robiło, i co na podstawie kolejnych doświadczeń powinno być dokonywane w przyszłości. Uprzednia praca w jednostkach organizacyjnych gospodarki wodnej i wodnych melioracji budziła wiele wspomnień... Teraz, gdy nie ma już wśród nas Pana Stanisława, nadszedł czas wspominania Jego Postaci... Stanisław Surowiec urodził się podczas I wojny światowej, 12 sierpnia 1915 r., w Dąbrowie Białostockiej będącej jedną z licznych miejscowości polskich wschodnich obszarów, na których wówczas dwa państwa zaborcze: Prusy i Rosja prowadzily walki. Zaledwie kilka kilometrów od Dąbrowy przepływa pełna uroku meandrująca Biebrza zataczająca przed miastem, od północnej strony, szeroki krąg z bagnami i z bujną na poboczach doliny roślinnością. Sidra, Kropiwnica i Kamienna oraz kilka strumieni niespiesznie toczą do niej swe wody. Na nieco[...]

 Strona 1