Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ELŻBIETA WOJCIECHOWSKA"

Katalizatory stosowane w reakcji utlenienia związków złowonnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono obejmujący okres ostatnich 10 lat przegląd literaturowy katalizatorów heterogenicznych stosowanych w reakcji utlenienia związków uciążliwych zapachowo. Opisano wpływ właściwości fizykochemicznych oraz warunków prowadzenia procesu utleniania na aktywność i selektywność wybranych katalizatorów w reakcjach utleniania związków siarki, azotu i kwasów karboksylowych. Skupiono się [...]

Odory.Aktualny problem w ochronie środowiska

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono ogólne problemy związane z emisją związków o charakterze odorowym. Wskazano grupy związków o największej uciążliwości zapachowej i ich główne źródła emisji. Przedstawiono najbardziej popularne metody dezodoryzacji ze szczególnym uwzględnieniem metody katalitycznego utlenienia. Skoncentrowano się na układach katalitycznych stosowanych w reakcjach utlenienia organicznych związków siarki i azotu o największej uciążliwości zapachowej. Processes for removal of odorous compds. from air by absorption, adsorption, biofiltration, biowashing, condensation, combustion and catalytic oxidn. were reviewed. In particular, the metal and metal oxide catalysts for oxidn. of N and S-contg. compds. (thiophene, MeSH, amines, NH3) were characterized. Photocatalytic processes were a[...]

 Strona 1