Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"HALINA FRANIK"

Zmiany ciśnienia w podłożu fliszowym zapory betonowej obserwowane w okresie realizacji jego uszczelnienia


  Wskazania piezometrów w podłożu fliszowym zapór są niejednokrotnie bardzo trudne do interpretacji. Decyduje o tym przepływ wody przez złożony system spękań uwarstwienia i prostopadłych do nich spękań ciosowych, a także wypełnienie materiałem naturalnym lub środkiem uszczelniającym. Artykuł omawia szczególne przypadki zmian wskazań piezometrów obserwowanych w trakcie postępujących prac remontowych w warunkach normalnej pracy zbiornika Wapienica na tle wcześniejszych i późniejszych okresów eksploatacji. Prace remontowe obejmowały uszczelnienie korpusu zapory betonowej i jej podłoża metodą iniekcji prowadzonej otworami pionowymi z korony zapory.Wskazania piezometrów w podłożu fliszowym zapór są niejednokrotnie bardzo trudne do interpretacji. Decyduje o tym przepływ wody przez złożony system spękań uwarstwienia i ciosowych oraz jego wypełnienie materiałem naturalnym lub środkiem uszczelniającym. Zachowanie się materiału wypełniającego szczeliny, najczęściej niskiej wytrzymałości, przy większych zmianach poziomu piętrzenia zbiornika może rzutować istotnie na zmiany szczelności podłoża skalnego, co często można obserwować analizując wskazania piezometrów w sytuacji, gdy takie warunki występują w dłuższym okresie. Wahania wskazań piezometrów często nie są skorelowane ze zmianami stanów wody w zbiorniku, a niejednokrotnie wahania ciśnień piezometrycznych są większe od wahań zwierciadła wody w zbiorniku. Kiedy interpretację wyników obserwacji odnosi się do wybranych pojedynczych przypadków filtracji wody przez podłoże, może to wprowadzać duże błędy. Artykuł omawia szczególne przypadki zmian wskazań piezometrów obserwowanych w trakcie postępujących prac remontowych przy normalnej pracy zbiornika Wapienica, na tle wcześniejszych i późniejszych okresów eksploatacji. Prace remontowe obejmowały uszczelnienie 70-letniego korpusu zapory betonowej (o wysokości całkowitej 32 m - rys. 1) i jej podłoża, metodą iniekcji prowad[...]

 Strona 1