Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Tomczak Barbara Kossakowska -Banacka "

Skoordynowana gospodarka wodna na zbiornikach Włocławek i Dębe w okresie powodzi w 2010 r.

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano działania podjęte przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie - w zakresie gospodarowania wodą na zbiorniku Dębe i zbiorniku Włocławek - w okresie wezbrań, które wystąpiły w maju i czerwcu 2010 r. na Wiśle. Jednym z głównych zadań dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej - zgodnie z ustawą Prawo wodne (DzU z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) - jest prowadzenie działań związanych z ochroną przeciwpowodziową w podległym regionie wodnym. Na podstawie art. 80 ustawy Prawo wodne ochronę przed powodzią realizuje się m.in. poprzez "racjonalne retencjonowanie wód oraz użytkowanie budowli przeciwpowodziowych, a także sterowanie przepływami wód". Odnosi się to przede wszystkim do prowadzenia właściwej gospodarki wodnej na zbiornikach wodnych, w tym także na zbiornikach, które nie pełnią funkcji przeciwpowodziowych. RZGW w Warszawie w okresie przejścia fali powodziowej prowadził skoordynowaną gospodarkę wodną na administrowanych zbiornikach, mającą na celu spłaszczenie fali powodziowej i przejęcie wód wezbraniowych, poprzez dokonanie zrzutów wyprzedzających, obniżenie rzędnych piętrzenia wody i wytworzenie rezerwy powodziowej. W okresie przemieszczania się fali na Wiśle szczególnie istotne znaczenie miały działania podjęte na dwóch największych zbiornikach: Dębe i Włocła- * Artykuł przygotowano na Forum Naukowo-Techniczne Powódź 2010 wek. Z uwagi na przeznaczenie (główna funkcja to produkcja energii) tych zbiorników wytworzenie odpowiedniej rezerwy powodziowej wymagało podjęcia nadzwyczajnych działań, nieujętych w instrukcjach gospodarowania wodą. ■ Sytuacja hydrologiczna - opis wezbrań W wyniku intensywnych opadów w południowej Polsce w pierwszej połowie maja nastąpiło gwałtowne wezbranie wód w górnej części zlewni Wisły. Od 17 maja na wodowskazach Zawichost i Annopol występowały znaczne wzrosty stanów wód. Szczyt wezbrania na tych wodowskazach zanotowano w godzina[...]

 Strona 1