Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Hanna Rembertowicz"

Zależność szybkości reakcji utleniania SO2 na czystym V2O5 od stanu powierzchni katalizatora

Czytaj za darmo! »

Badano wpływ długotrwałego oddziaływania reagentów reakcji katalitycznego utleniania na katalizator tlenkowy. Jako obiekt badań wybrano reakcję utleniania SO2 na czystym V2O5. Stwierdzono, że oddziaływanie gazowych reagentów powoduje dezaktywację katalizatora zależną od składu tych gazów i temperatury. Wyznaczono pozorną energię aktywacji i stwierdzono, że jej wartość zależy od składu gazów,[...]

Wspomnienie o prof. Stefanie Weychercie-w 10. rocznicę śmierci

Czytaj za darmo! »

Wmarcu br. minęło 10 lat od śmierci prof. dr inż. Stefana Weycherta, pracownika naukowego Politechniki Warszawskiej, inżyniera - chemika technologa, a także (w latach 1964—1989) członka Kolegium Redakcyjnego Przemysłu Chemicznego. Patrząc z perspektywy tych 10 lat, które przyniosły wiele zmian w Polsce, w przemyśle chemicznym, w szkolnictwie technicznym, warto przypomnieć kilka tez [...]

XXVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne

Czytaj za darmo! »

5 i 6 lutego 1996 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się XXVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, tradycyjnie zorganizowane przez Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk (IKiFP PAN), Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polski Klub Katalizy (PKK). Kolokwia te stanowią dobrą doroczną okazję do nieformalnej dyskusji i poznani[...]

 Strona 1