Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Stefan Jankowski"

NMR studies of ionic liquids. Badania cieczy jonowych metodą spektroskopii NMR


  One and 2-dimensional techniques of 1H, 13C, 14N, 31P and 19F NMR used for studying solns. of cellulose in ionic liqs. studies were reviewed (15 refs.).Omówiono zastosowania jedno- i dwuwymiarowych technik spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR), stosowanych w badaniach cieczy jonowych. Współczesna spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego NMR dysponuje szerokim wachlarzem jedno- i dwuwymiarowych technik pomiarowych, które znalazły zastosowanie w badaniach struktury cieczy jonowych IL (ionic liquid) oraz procesów towarzyszących rozpuszczaniu w nich różnych klas związków. Najczęściej są to pomiary próbek ciekłych, rzadziej wykonywane są badania próbek stałych. Widma NMR cieczy jonowych Ciecze jonowe są solami o temperaturze topnienia poniżej 100°C, a niektóre z nich są cieczami już w temperaturze bliskiej temperatury pokojowej. Są to niskotemperaturowe ciecze jonowe RTIL (room-temperature ionic liquid)1). Niezależnie od stanu skupienia próbki cieczy jonowych do pomiarów NMR są rozpuszczane w rozpuszczalnikach deuterowanych, najczęściej takich jak chloroform-d, dimetylosulfotlenek- d6 i aceton-d6. Rejestrowane są przede wszystkim sygnały 1H oraz 13C, jak również sygnały innych jąder wchodzących w skład kationów (14N) lub anionów (19F, 31P, 35/37Cl). Położenie sygnału jest określane wartością przesunięcia chemicznego, wyrażanego w ppm. Zależy ono głównie od gęstości elektronowej wokół obserwowanego jądra i jest wrażliwe na zmiany wzajemnego położenia atomów i grup funkcyjnych, tworzenie wiązań wodorowych oraz rodzaj rozpuszczalnika. Pomiar przesunięcia chemicznego wymaga standardyzacji względem sygnałów odpowiednio dobranych wzorców. Wzorcem przesunięcia sygnałów 1H, 13C oraz 29Si są np. odpowiednie sygnały pochodzące od tetrametylosilanu (TMS). Najczęściej wzorzec jest dodawany bezpośrednio do próbki jako tzw. wzorzec wewnętrzny. Jako wzorce wykorzystywane są również sygnały [...]

 Strona 1