Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MARINA VED"

Modyfikacja powierzchni tytanu metodą elektrochemiczno plazmową

Czytaj za darmo! »

Anodowo-plazmowa (anodowo-łukowa) obróbka polega na wysokoprądowej (do 10÷40 A [1, 2]), wysokonapięciowej (do 600 V [1÷3]), anodowej polaryzacji metalu w specjalnie dobranych elektrolitach. Zgodnie z badaniami utleniania metalu w wysokoenergetycznym polu [1], wyodrębnia się następujące procesy tworzenia się warstw tlenkowych: w początkowej fazie, gdy jeszcze nie następuje wyładowanie, - tworzy się film tlenkowy, zgodnie z anodowym mechanizmem elektrochemicznym, przy dalszym wzroście napięcia następuje przebicie warstwy - tlenkowej i powstawanie kłębków plazmy w tunelach wyładowań, w utworzonej fazie gazowej zachodzą reakcje przy współdziała- - niu składników metalu i elektrolitu, następuje kondensacja produktów reakcji i przemiany fazowe - w tlenkach. Wysokie międzyelektrodo[...]

 Strona 1