Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Vladimír Čablík"

Comparison of biomass and fossil fuels Porównanie biomasy i paliw kopalnych DOI:10.12916/przemchem.2014.893


  Two bituminous coals, 2 cokes and 5 biomass pellets were studied for H2O, ash and H2 contents and for heat of combustion and calorific value by std. methods. The coal was recommended as the best solid fuel for heat generation. Przeprowadzono porównanie wartości opałowej, ciepła spalania, zawartości wilgoci oraz popiołu dla wybranych paliw stałych (węgiel kamienny, koks, ekogroszek) oraz biopaliw (pelet drzewny, ze słomy i z siana). Scharakteryzowano surowce wybrane do badań. Dokonano porównania wybranych stałych paliw konwencjonalnych i biopaliw pod względem użytkowym i ekonomicznym. O wyborze materiałów do badań zadecydował fakt, że są one najpowszechniej wykorzystywane do celów ciepłowniczych. Pozyskiwanie i dostarczanie energii do odbiorców jest obecnie jednym z kluczowych zagadnień gospodarki krajów całego świata. Kraje wysoko rozwinięte, realizujące strategie zrównoważonego rozwoju, poza aspektami związanymi z koniecznością sprostania coraz większemu zapotrzebowaniu na energię, mają na uwadze również zagadnienia związane z ochroną środowiska, w tym efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych. Stąd poszukiwania możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii, do których należy biomasa. Jednym ze strategicznych celów Unii Europejskiej1) jest zwiększenie udziału energii otrzymywanej ze źródeł odnawialnych do poziomu 20% w 2020 r. w całkowitym zużyciu energii we Wspólnocie. Dla każdego kraju członkowskiego stawiane są indywidualne cele, które zależą od poziomu rozwoju kraju oraz dostępności odnawialnych źródeł energii. Paliwa to substancje, których spalanie pozwala przetworzyć zawartą w nich energię chemiczną na energię cieplną, przy czym proces taki powinien być prosty i ekonomicznie uzasadniony, a szybkość jego zachodzenia musi być w pełni kontrolowana.Pozyskiwanie i wstępne przygotowanie surowca do procesów spalania powinno być proste technologicznie i nie wymagać wysokich nakładów finansowych. Ważną cechą char[...]

 Strona 1