Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"RAFAŁ łAŻEWSKI"

Wpływ synergizmu obróbki cieplno-chemicznej i ubytkowej na wytrzymałość zmęczeniową stykową rolek łożyskowych

Czytaj za darmo! »

Zmęczenie stykowe wywoływane jest przez zmienne, cyklicznie powtarzające się naprężenia kontaktowe w obrębie warstw wierzchnich materiału, które występują w tym materiale podczas toczenia lub toczenia z poślizgiem w warunkach smarowania węzła ciernego. Zjawisko to jest bezpośrednio związane ze stykiem skoncentrowanym, czyli takim, w którym brak jest nominalnej powierzchni przylegania. Przyleganie to ma bowiem charakter linii, bądź punktu. Jednak w rzeczywistości ze względu na odkształcenie sprężyste materiału ma się do czynienia z pewną rzeczywistą powierzchnią przylegania. Najlepszymi przykładami występowania styku skoncentrowanego są m.in.: łożyska toczne, mechanizmy krzywkowe, czy też przekładnie zębate [1, 2]. Zmęczeniowe zużycie elementów współpracujących w styku skoncentrowanym wynika przede wszystkim z charakteru skojarzonego z nim stanu naprężenia (rys. 1), w którym miejscem maksymalnego wytężenia materiału jest punkt znajdujący się na pewnej głębokości w materiale - punkt Bielajewa (ZB). Normalne zjawisko zmęczenia stykowego rozpoczyna się zawsze od procesu zarodkowania pęknięcia w punkcie Bielajewa, w którym występują zawsze maksymalne naprężenia rozciągające. Chcąc zwiększyć wytrzymałość zmęczeniową stykową zwiększa się celowo w warstwie wierzchniej części maszyn naprężenia ściskające, które, superponując się z naprężeniami rozciągającymi występującymi w punkcie Bielajewa, powodują opóźnienie powstawania zarodków pęknięcia. Można to uzyskać na przykład za pomocą różnego rodzaju obróbek cieplno-chemicznych. Najczęściej po obróbce cieplno-chemicznej części maszyn przeprowadza się obróbkę mechaniczną przez szlifowanie, która nadaje końcowy kształt i odpowiednią gładkość powierzchni. Okazuje się jednak, iż wydzielające się w trakcie tego typu obróbki ciepło jest w stanie w znaczący sposób zmienić uzyskany po procesach cieplnych rozkład naprężeń ściskających, a wręcz zmienić ich charakter na rozciągający [1, 2]. Ze wzg[...]

 Strona 1