Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Zapora"

Pozyskiwanie substancji biologicznie aktywnych z odpadów zrębowych brzozy (Betula spp.) z zastosowaniem ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym DOI:10.15199/62.2018.5.25


  Brzoza (Betula spp.) jest w Polsce jednym z podstawowych lasotwórczych gatunków drzew. Zajmuje ona 7,3% ogólnej powierzchni lasów, a jej zasoby leśne na pniu szacowane są na 4,9%. Jedynie w 2016 r. z polskich lasów pozyskano ok. 40 mln m3 drewna1), z czego ok. 2 mln m3 stanowiło drewno brzozowe. Efektem ubocznym tej działalności było wytworzenie dużej ilości odpadów zrębowych w postaci drobnych gałązek brzozy, które stanowią biomasę pozostającą w środowisku leśnym2). Kora, liście oraz pąki brzozy są bogatym źródłem wielu substancji biologicznie aktywnych. Są to m.in. związki terpenowe3) oraz fenolowe4), glikozydy5) i fitosterole6), które od wieków wykorzystywane są w medycynie tradycyjnej7). Dotychczasowe doniesienia naukowe wskazują, że substancje aktywne zawarte są głównie w liściach brzozy. Można wśród nich wyróżnić takie substancje, jak flawonoidy, triterpeny (m.in. saponiny triterpenowe), bogate w seskwiterpeny olejki eteryczne, poliprenole, kwasy polifenolowe, leukoantocyjanidyny, garbniki typu katecholowego, a także sole magnezu, cynku i miedzi8). Dlatego też powszechnie wykorzystuje się liście zarówno B. pendula, jak i B. pubescens oraz mieszańców obu gatunków do celów medycznych9). Napary z liści brzozy stosuje się przy infekcjach układu moczowego i reumatoidalnym zapaleniu stawów7). Wyciągi z kory brzozy są używane w leczeniu chorób skóry oraz jako środek przeciwgorączkowy10). Liczne badania naukowe potwierdzają przeciwzapalne11), antybakteryjne12) oraz antynowotworowe13) działanie ekstraktów 97/5(2018) 775 Dr hab. inż. Sławomir BAKIER w roku 1985 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Stopień doktora uzyskał w 1994 r. na tym samym wydziale, a stopień doktora habilitowanego w 2009 r. na Wydziale Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest dziekanem Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce. Specjalność - budowa i eksploatacja m[...]

 Strona 1