Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW SOBKÓW"

System do testowania wyświetlaczy LCD pracujący w środowisku LabVIEW

Czytaj za darmo! »

Elektronizacja sprzętu używanego we wszystkich dziedzinach techniki i życia codziennego prowadzi do upowszechnienia i wzrostu zapotrzebowania na różnorodne elementy elektroniczne stosowane prawie w każdym urządzeniu wchodzącym na rynek. Jednym z istotnych elementów prawie każdego urządzenia są wyświetlacze LCD [1,2]. Tak wielkie zapotrzebowanie na te elementy prowadzi do wzrostu ich produkcji oraz poszukiwania zmian konstrukcyjnych ułatwiających ich wytwarzanie. Zmiany konstrukcyjne wymuszone są wymaganiami ekonomicznymi przy produkcji niezwykłej gamy kształtów, wielkości i ilości wyświetlanych cyfr. Obniżanie kosztów wiąże się ze zmianą droższych technologii wytwarzania na tańsze. Na przykład zastępowanie trwałych połączeń lutowalnych połączeniami za pomącą klejów przewodzący[...]

System pomiarowy do badania charakterystyk cienkowarstwowych układów elektrochromowych


  Wielowarstwowe systemy elektrochromowe znalazły wiele zastosowań w architekturze [1, 2], elektronice i optyce [3]. Większość układów cienkowarstwowych posiada określone przez właściwości fizyczne warstw składowych statyczne charakterystyki optyczne. Układy elektrochromowe stanowią unikalną rodzinę filtrów o dynamicznej transmisji regulowanej napieciem zasilania (napięciem barwiącym). Prowadzone są intensywne badania zarówno materiałów elektrochromowych jak WO3, MoO3, TiO2, V2O5 [4], jak i wielowarstwowych komórek elektrochemicznych wykazujących efekt zmiany barwy pod wpływem przyłożonego niewielkiego napięcia stałego. Daje to wiele możliwości aplikacyjnych w wyżej wymienionych obszarach techniki. Parametry elektryczne takie jak odpowiedź prądowa na wymuszenia napięciowe, jak i optyczne (transmisja optyczna) zależą odpowiednio od czasu i wartości wymuszenia oraz długości fali promieniowania elektromagnetycznego. Stwarza to konieczność pomiaru i rejestracji wielu różnych przebiegów czasowych[...]

 Strona 1