Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"HALINA MATRASZEK "

Chemiczna niskotopliwych porcelan dentystycznych TRICERAM i VITA TITANKERAMIK

Czytaj za darmo! »

Kliniczne, mechaniczne oraz estetyczne aspekty powodują, iż aparaty protetyczne dla stomatologii konstruowane są z materiałów o precyzyjnie dobieranych cechach mechanicznych, fizycznych i chemicznych [1÷4]. Tytan i porcelana, materiały o bardzo dużej biozgodności, skłaniają do prowadzenia badań zmierzających do lepszego ich poznawania i szerszego wykorzystania w medycynie [5÷7]. Najlepszym materiałem licującym metalowe konstrukcje protetyczne w stomatologii jest porcelana dentystyczna [3÷4]. W zależności od stopnia topliwości, stosowany jest podział porcelan dentystycznych na: wysokotopliwe (1290÷1370°C), średniotopliwe (1090÷1260°C) i niskotopliwe (860÷1070°C). Temperatura topliwości tytanu i jego stopów α-Ti uwarunkowała termiczne parametry napalania porcelany na poziomi[...]

 Strona 1