Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JULIUSZ SIELANKO"

Wpływ poprzecznego pola magnetycznego na ekstrakcję jonów H- z wielootworowego źródła jonów

Czytaj za darmo! »

Ogrzewanie plazmy przez wstrzykiwanie wiązki cząstek neutralnych o dużej energii NBI (Neutral Beam Injection) jest jedną z najważniejszych metod, których zastosowanie jest planowane w projektowanych urządzeniach mających służyć do badań nad fuzją termojądrową (m.in. w projektach ITER i Wendelstein W7X). Szczególnie wiele nadziei wiąże się z rozwojem technologii NBI wykorzystujących ogromne źródła jonów ujemnych (przekrój czynny na neutralizację jonów ujemnych nie maleje tak gwałtownie z energią, jak ma to miejsce w przypadku jonów dodatnich). Rozwój nowych systemów NBI wymaga dogłębnej znajomości procesów wytwarzania jonów, zjawisk transportu w plazmie, jak również procesów wytwarzania i ekstrakcji wiązek jonowych. Wygodnymi i wydajnymi narzędziami ułatwiającymi poznanie wyżej[...]

Stanowisko do badania rozpylania jonowego wiązkami średniej energii

Czytaj za darmo! »

Procesem implantacji jonowej nazywamy wbijanie jonów pożądanego pierwiastka do tarczy za pomocą bombardowania jej powierzchni wiązką tych jonów. Technologie wykorzystujące implantację jonową są obecnie szeroko wykorzystywane w wielu dziedzinach nauki i techniki [1]. Podczas bombardowania tarczy wiązką jonów zachodzi również proces konkurencyjny do implantacji, a mianowicie zjawisko rozpylani[...]

Komputerowe modelowanie procesu ekstrakcji wiązki z plazmowego źródła jonów

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiano badania ekstrakcji wiązki jonowej w numerycznym modelu plazmowego źródła jonów. Uzyskane zostały charakterystyki prądowo-napięciowe, zależności powierzchni menisku plazmy od napięcia ekstrakcyjnego itp. Wprowadzono pojęcia perweancji dynamicznej i efektywnej powierzchni emitującej. Abstract. Study of Ion beam extraction using numerical model of plasma ion source is pres[...]

 Strona 1