Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzyszto f Kulikowski "

Wpływ procesu fosforanowania na właściwości warstw azotowanych jarzeniowo na stali WCL

Czytaj za darmo! »

Technologia azotowania jarzeniowego jest szeroko stosowana w przemyśle jako skuteczna, ekologiczna i ekonomicznie uzasadniona metoda kształtowania właściwości użytkowych części maszyn i narzędzi. Konkurencyjność ekonomiczna w porównaniu z klasycznymi technologiami obróbek cieplno-chemicznych wynika m.in. z małego zużycia energii elektrycznej, gazów reakcyjnych, a także z obniżenia kosztów pracochłonnych obróbek wykańczających po procesie, tj. zachowania tolerancji wymiarowej obrabianych detali i pełnej kontroli stanu chropowatości powierzchni. Ze względu na możliwość precyzyjnego regulowania struktury i składu fazowego wytwarzanych warstw azotowanych na stalach, tytanie i jego stopach, stopach niklu, jest to proces perspektywiczny także w rozwijanych w ostatnim okresie tzw. technologiach hybrydowych, łączących różne obróbki powierzchniowe, gwarantujących oczekiwane przez nowoczesny przemysł właściwości użytkowe obrabianych materiałów, m.in. dużą odporność na zużycie przez tarcie, odporność na duże obciążenia mechaniczne, wytrzymałość zmęczeniową, odporność na korozję, czy też mały współczynnik tarcia. Proces azotowania jarzeniowego może być łączony m.in. z metodami PVD, natryskiwaniem cieplnym, metodami chemicznego i elektrochemicznego wytwarzania powłok, zapewniając zwiększenie trwałości i niezawodności obrabianych wyrobów [1÷5]. Połączenie procesów azotowania jarzeniowego z metodą fosforanowania chemicznego umożliwia wytworzenie dyfuzyjnych warstw powierzchniowych o właściwościach wzajemnie uzupełniających się, takich, jak: dobra odporność korozyjna warstw fosforanów cynku, szczególnie dodatkowo po ich nasyceniu inhibitorami korozji, mały współczynnik tarcia fosforanów [5÷8] z dobrą odpornością na zużycie przez tarcie warstw azotowanych, ich wytrzymałością zmęczeniową, odpornością na odkształcenia plastyczne i twardością. Właściwości te zależą m.in. od składu fazowego wytworzonych warstw azotowanych oraz struktury i grubośc[...]

 Strona 1