Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta Bociąga"

Some properties of extruded porous microducts Właściwości wytłaczanych mikrokanałów porowatych DOI:10.12916/przemchem.2014.907


  A blowing agent (mixt. of NaHCO3 and C(CH2COOH)2(OH) COOH) was added (0.2-0.8% by mass.) to low-d. polyethylene extruded then to microducts (diam. 9 mm, wall thickness 1.4-1.8 mm). The extrudates had porous cores and solid surface layers at the proper amt. of the blowing agent (0.2-0.4%). The microducts were studied for d., porosity and tribol. properties in contact with an optical micro-cable. They met the quality requirements. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych otrzymywania mikrokanałów mających zastosowanie do osłony mikrokabli optotelekomunikacyjnych. Mikrokanały wytworzono w linii technologicznej wytłaczania porującego polietylenu małej gęstości (PE-LD) z zastosowaniem środka porującego chemicznie o endotermicznym charakterze rozkładu. W badaniach eksperymentalnych określono gęstość oraz stopień sporowacenia otrzymanych mikrokanałów. Przeprowadzono analizę mikroskopową wytworzonych mikrokanałów. Wykonano ocenę właściwości tribologicznych mikrokanałów przy kontakcie z mikrokablem zawierającym pojedyncze włókno światłowodowe. Stwierdzono, że otrzymana wytłoczyna ma wewnątrz ścianki strukturę porowatą, a warstwę wierzchnią litą, co przy odpowiedniej zawartości środka porującego (0,2-0,4%) zapewnia jej dobre właściwości fizykalne i tribologiczne.W technologii transmisji sygnałów optotelekomunikacyjnych można zaobserwować tendencje do stosowania nowych modyfikowanych materiałów. Dotyczy to zarówno materiałów na nośniki sygnałów optycznych, jak i na poszczególne elementy sieci telekomunikacyjnej, takie jak kanały osłonowe1). Oprócz możliwości szybkiej transmisji danych na małe i duże odległości, włókna optyczne znajdują zastosowanie do budowy sieci domowych LAN (local area network) oraz nowoczesnego mikrookablowania strukturalnego FTTH (fibre to the home). Mikrokable, a niekiedy także pojedyncze włókna, wprowadza się do wnętrza mikrokanałów (rys. 1), które w zależności od wymagań wytwarza się z polietylenu małej [...]

 Strona 1