Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"mariola spalik "

Mikrostruktura i własności mechaniczne miedzi i jej stopów wygrzanych oporowo DOI:10.15199/ELE-2014-119


  Miedź, jak i jej stopy, posiadają wiele zalet dzięki którym jest możliwe ich szerokie zastosowanie w większości gałęziach przemysłu. Najważniejsze spośród nich to bardzo dobra przewodność elektryczna i cieplna, odporność na korozję atmosferyczną i w wodzie morskiej, możliwość obróbki mechanicznej i cieplnej, dobra ciągliwość i wytrzymałość [1, 2]. Istotnym dla wszechstronnych zastosowań jest ponadto możliwość łączenia tych stopów w procesach lutowania i spawania oraz ich diamagnetyzm [3, 4]. Właściwości miedzi i jej stopów, w tym przewodnictwo elektryczne i rezystywność, są w ścisłym związku z ich składem chemicznym i umocnieniem [5, 6]. Umocnienie z kolei zależy od stanu struktury, np. stopnia dyspersji faz i deformacji mikrostruktury spowodowanych warunkami wytworzenia [7, 8]. Zabiegi montażowe takie jak np. lutowanie, ale również warunki eksploatacyjne, mogą powodować zmiany mikrostruktury wyrobów metalowych a co za tym idzie ich właściwości mechaniczne i fizyczne. Przykład takich zmian mikrostruktury przedstawiono na ry[...]

Efekt ujawnienia mikrostruktury w elektrolitycznej obróbce stali chromowo-niklowych

Czytaj za darmo! »

Tradycyjne obróbki metali, takie jak polerowanie mechaniczne, nie zawsze umożliwiają uzyskanie odpowiedniej czystości powierzchni materiałów. Usunięcie zanieczyszczeń, takich jak plamy rdzy, czy obce wtrącenia na powierzchni detali zalegające w rysach obrabianych powierzchni umożliwia skutecznie metoda elektropolerowania. Obecnie polerowanie i trawienie elektrolityczne jest coraz częściej stosowane w wytwórstwie narzędzi medycznych, w produkcji biomateriałów, w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym, czy w przemyśle atomowym [1, 2]. Elektropolerowanie jest uważane za najlepszą technikę do poprawiania odporności na korozję metali nierdzewnych przez usuwanie zanieczyszczeń i niwelowanie uszkodzeń powierzchniowych pogarszających odporność na korozję metalu [3, 4]. Polerowanie i trawienie elektrolityczne jest również techniką przydatną do zmniejszania chropowatości powierzchni metali zapobiegającą osadzaniu się zanieczyszczeń [4]. Obecnie prowadzi się coraz więcej badań z wykorzystaniem technik polerowania i trawienia elektrolitycznego. Ta technika jest szczególnie użyteczna w metalografii dla ujawniania struktury materiałów, a szczególnie w preparatyce materiałów trudnoobrabialnych, do jakich należą np. węgliki wolframu [5]. Przygotowane metodą elektrotrawienia podłoża pozwalają na uzyskanie lepszej adhezji osadzonych na nich powłok [6]. Odpowiedni dobór parametrów trawienia i polerowania elektrolitycznego ma duży wpływ na końcowy wynik całego zabiegu. Do parametrów tych zalicza się: rodzaj elektrolitu, czas polerowania, napięcie, gęstość prądu i temperaturę elektrolitu. Ustalono, że najlepszy wynik elektropolerowania stali 316L w elektrolicie składającego się z 50% kwasu fosforowego, 20% kwasu siarkowego i 30% wody destylowanej uzyskuje się w temperaturze 68°C [2, 7]. Istotne jest, aby procesy polerowania i trawienia były powtarzalne. W tym celu nowoczesne elektropolerki mają możliwość sterowania komputerowego, które umożliwia ar[...]

Resistance properties of heat-resisting steel-based PVD coatings


  The X8CrNi25-21 grade steel is austenitic heat-resisting steel used in power engineering. This steel owes its heat resistance to the high contents of alloy additions of nickel and chromium, whereby compact Cr2O3 chromium oxide films form on the steel surface at elevated temperature [1, 2]. Heat-resisting steels are also used for applying protective coatings, especially on elements less resistant to the high temperature. Due to their multicomponent nature, the most suitable method of applying coatings of heat-resisting steels is the plasma-assisted physical vapour deposition (PVD) method [3÷5]. The micro- and nanocrystalline structure of the coatings promotes the diffusion of chrome [6]. An additional increase in the heat-resisting properties of both the steel and the coating can be achieved by enriching their chemical composition with additions of silicon and aluminium [7÷9]. As a metallic alloy, steel is an electric current conductor, thus offering the possibility of being resistance heated, e.g. for heat treatment or heat resistance assessment purposes. Resistance heating also finds an application for joining steel sheets by welding [10]. In any case current thermal power P is used for heating up steel, which is the Joule-Lenz effect, being proportional to the square current intensity I and the resistance R of steel, according to the following relationship (1) [11]. P = R · I2 (1) The resistivity of steel depends on its chemical composition and ranges from 0.75 to 1.1 mm2/m [12]. The addition of Si causes an increase in steel resistance, which, in the case of electrical engineering applications, reduces the losses due to eddy currents. The increase in temperature results in an increase in steel resistance. The study described in this paper has determined the resistance of AISI 310S heat-resisting steel PVD coatings with aluminium and silicon additions introduced. In addition, the temperature stability of coati[...]

 Strona 1