Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Combrzyński"

Opakowania biodegradowalne


  Perspektywy wyczerpania się w niedalekiej przyszłości światowych zasobów ropy naftowej zmuszają naukowców do poszukiwania polimerów uzyskiwanych z surowców odnawialnych. Za datę początkową produkcji polimerów biodegradowalnych, wykorzystywanych w wytwarzaniu opakowań, można uznać rok 1995 [6]. Od tego okresu ich produkcja stale wzrasta. Obecnie jedną z istotnych barier rynkowych, wpływających na szersze stosowanie biopolimerów, jest ich cena. Prognozy pokazują jednak, że już niedługo ich cena zrówna się z ceną tradycyjnych tworzyw sztucznych. Biodegradowalne polimery służące do wytwarzania opakowań, to rozległa grupa polimerów otrzymywanych zarówno z surowców petrochemicznych, jak i surowców pochodzenia naturalnego (corocznie odnawialnych) [8]. Głównie te ostatnie są alternatywą dla klasycznych tworzyw sztucznych będąc obiektem zainteresowania wielu ośrodków naukowych poszukujących materiałów mogących w przyszłości zastąpić ropę naftową - surowca wyjściowego używanego w produkcji opakowań plastikowych. Obecnie na świecie wiele koncernów chemicznych przeznacza potężne nakłady finansowe na prace badawcze nad technologiami, dzięki którym będzie możliwa szersza skala produkcji biodegradowalnych materiałów opakowaniowych wytwarzanych z biopolimerów. Tworzywa biopolimerowe Polisacharydy pochodzenia roślinnego zajmują dzisiaj znaczącą pozycję w produkcji materiałów opakowaniowych, ulegających degradacji w środ[...]

Skrobia termoplastyczna TPS


  Od wielu lat na całym świecie, w tym w Polsce, wzrasta ilość odpadów z tworzyw syntetycznych, wśród których dominują zużyte opakowania [1]. Odpady tego typu, ze względu na swoją trwałość, stanowią poważny problem gospodarczy i zagrożenie dla środowiska naturalnego. Wraz z rozwojem proekologicznej świadomości konsumenckiej i troski o środowisko naturalne, w ciągu ostatnich lat wzrosło zainteresowanie tworzywami, które ulegają rozkładowi po krótkim czasie eksploatacji [2, 3, 4]. Produkcja biodegradowalnych materiałów opakowaniowych to krok ku czystszemu środowisku naturalnemu. Obecnie szczególną uwagę przyciągają materiały pochodzenia naturalnego, a zwłaszcza skrobia, która może być stosowana na szeroką skalę w produkcji opakowań. Biopolimery można produkować przy użyciu maszyn i urządzeń, które stosowane są w przypadku produkcji polimerów syntetycznych. Tworzywa tego typu stanowią alter[...]

Biodegradowalne wypraski ze skrobi termoplastycznej


  Od ponad 10. lat w K atedrze Inżynierii Procesowej (KI P) Uniwersytetu Przyrodniczego w L ublinie prowadzone są badania nad wykorzystaniem skrobi termoplastycznej (określanej z ang. TPS) do produkcji całkowicie biodegradowalnych materiałów opakowaniowych otrzymywanych ze skrobi ziemniaczanej i zbożowej [1, 2]. Naukowcy KI P badają m.in. właściwości mechaniczne otrzymywanych folii czy też wyprasek oraz podatność produktów na biodegradowalność w różnych warunkach składowania. W zaprezentowanym artykule pragnę przedstawić jeden z przykładów wspomnianych pomiarów, dotyczących badań wyprasek TPS, otrzymanych z mieszanek skrobi ziemniaczanej i gliceryny z dodatkiem naturalnych materiałów włóknistych. Metodyka Wypraski były wytwarzane metodą wtrysku wysokociśnieniowe[...]

Porównanie nowoczesnych metod ekstrakcji flawonoidów z kwiatów rumianku (Matricaria chamomilla L.) DOI:10.15199/62.2017.8.40


  Rumianek pospolity (Matricaria chamomilla L.) jest rośliną jednoroczną z rodziny astrowatych (Asteraceae). Występuje prawie w całej Europie, większej części Azji oraz Ameryce Północnej i Australii. Roślina jako środek leczniczy i kosmetyczny ceniona była już w starożytności. Surowiec stanowi tutaj kwiatostan Chamomillae anthodium, charakteryzujący się wysoką zawartością olejku eterycznego i flawonoidów. Olejek eteryczny (do 1,5%), jest gęsty, o intensywnie niebieskiej barwie, którego głównym składnikiem jest bisabolol i jego tlenki, a także farnezen, mircen i chamazulen. W składzie chemicznym kwiatów wyróżnia się takie flawonoidy, jak 7-glukozyd apigeniny, kwercetyna, rutyna, hiperozyd, astragalina, oraz chryzosplenetyna, izoramnetyna i chryzoeriol. Surowiec zawiera ponadto pochodne kumarynowe (umbeliferon, herniaryna), cholinę, śluzy, garbniki, karotenoidy, witaminę C oraz sole mineralne1, 2). Ze względu na właściwości łagodzące, regenerujące i dezynfekujące rumianek jest jednym z najczęściej wykorzystywanych surowców w przemyśle kosmetycznym. Ekstrakty z tej rośliny stanowią składniki kremów, płynów i maseczek, przeznaczonych głównie do skóry wrażliwej, podrażnionej i z przebarwieniami. Naturalne antyutleniacze zawarte w tych kosmetykach, oprócz właściwego działania na skórę, przedłużają także ich trwałość. Preparaty z rumiankiem stosuje się w postaci szamponów i masek odżywczych do włosów z łupieżem, wypadających lub suchych. Przywracają one włosom naturalną, jasną Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Comparison of modern extraction method for isolation of flavonoids from chamomile flowers (Matricaria chamomilla L.) Porównanie nowoczesnych metod ekstrakcji flawonoidów z kwiatów rumianku (Matricaria chamomilla L.) DOI: 10.15199/62.2017.8.40 tomasz blicharski, tomasz oniszczuk*, kamila kasprzak, maciej combrzyński, gabriela widelska, anna krajewska, anna oniszczuk Dr n. med. Tomasz BLICHARSKI - notkę biograficzną i fotograf[...]

Wpływ dodatku środka spieniającego na właściwości pianek skrobiowych DOI:10.15199/62.2018.5.4


  Pod pojęciem polimerowe materiały spienione rozumie się tworzywa polimerowe o strukturze bąbelkowych porów, ale tym terminem określa się także materiały o strukturze siatkowej. W powszechnym słownictwie tworzywa spienione nazywa się piankami (foams).Wytwarzane na bazie polimerów charakteryzują się obecnością różnych związków gazowych w porach, podobnie jak w kompozytach polimerowych i innych materiałach, w których gaz jest umieszczany celowo. Polimery spienione stosowane są m.in. w produkcji tworzyw termizolacyjnych1-3). Polimerowe materiały spienione to przede wszystkim poliuretany (PU), polistyren (PS), poli(chlorek winylu) (PVC), polietylen (PE) i żywice mocznikowo-formaldehydowe (UF). Do spienianych tworzyw należą również fenoplasty (PF), żywice epoksydowe (ER), żywice krzemoorganiczne (OS), octany celulozy oraz poli(metakrylan metylu) (PMMA). W ciągu ostatnich lat zaczęto spieniać również polipropylen (PP), poliwęglany (PC), poli(tetrafluoroetylen) (PTFE) oraz poliamidy (PA)4-8). Polimerowe materiały spienione, dzięki swojej komórkowej strukturze i bardzo dobrym właściwościom izolacyjnym, znalazły szerokie zastosowanie w budownictwie, chłodnictwie oraz opakowalnictwie9, 10). Dobór odpowiednich zabezpieczeń przeciwwstrząsowych uzależniony jest od rodzaju stosowanego opakowania, kształtu i masy wyrobu, jego wrażliwości na mechaniczne uszkodzenia oraz od możliwych utrudnień w trakcie transportu i przemieszczania produktu. Na rynku dostępnych jest wiele grup produktów, które należy zabezpieczać przed uszkodzeniami mechanicznymi. Spienione tworzywa sztuczne są bardziej wytrzymałe niż opakowania tekturowe i odporne na wiele negatywnych zjawisk11-13). Intensyfikacja procesu wytwarzania wyrobów wrażliwych na uszkodzenia mechaniczne przyczyniła się do zwracania większej uwagi na właściwe ich pakowanie i stosowanie spienionych materiałów opakowaniowych na bazie polimerów. W Stanach Zjednoczonych dużą ilość materiałów spienionych wy[...]

 Strona 1