Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Monika Bieniasz"

Polyphenols, carboxylic hydroxyacids and carotenoids in berries of blue honeysuckle (Lonicera coerulea var. kamtschatica) Polifenole, hydroksykwasy karboksylowe i karotenoidy w owocach suchodrzewu jadalnego (Lonicera coerulea var. kamtschatica) DOI:10.12916/przemchem.2014.948


  Two cultivars of blue honeysuckle (Lonicera coerulea var. kamtschatica) were extd. with acidic MeOH to recover chlorogenic, ferulic, salicyl, cinnamic, and caffeic acids, catechin, quercetin, rutin, lutein, zeaxanthin and β-carotene. The exts. were analyzed by high-performance liq. chromatog. to identify the components. Antioxidant potential of the exts. was detd. by electron paramagnetic resonance spectroscopy and confirmed by comparative measurements of other berry exts. (raspberry, blackberry). Aktywne biologicznie wtórne metabolity roślinne oznaczano w ekstraktach owoców dwóch odmian suchodrzewu jadalnego (jagody kamczackiej, Lonicera coerulea var. kamtschatica), wykorzystując metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC-DAD (high performance liquid chromatography, photodiode array detector) oraz HPLC UV-Vis. Zidentyfikowano 5 kwasów fenolowych (kwas chlorogenowy, ferulowy, salicylowy, cynamonowy i kawowy) oraz 3 związki z grupy flawonoidów (katechina, kwercetyna i rutyna). Spośród karotenoidów stwierdzono obecność luteiny, zeaksantyny i β-karotenu. Obecność związków fenolowych korelowała z potencjałem anty-oksydacyjnym ekstraktów, mierzonym jako pojemność przeciwrodnikowa metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR, electron paramagnetic resonance). Dużą aktywność przeciwutleniającą owoców jagody kamczackiej potwierdzono w badaniach porównawczych z wykorzystaniem ekstraktów innych owoców jagodowych (maliny i jeżyny) bogatych w antyoksydanty z grupy związków fenolowych. W ostatnich latach, w chemii i technologii żywności, znaczną uwagę poświęca się gatunkom i odmianom roślin, mogącym stanowić źródło cennych, prozdrowotnych i łatwo przyswajalnych metabolitów wtórnych1), takich jak związki fenolowe i karotenoidy. Szczególnie korzystnym źródłem aktywnych biologicznie czynników są niektóre rośliny ogrodnicze i sadownicze, zdolne do zwiększonej syntezy wymienionych związków i gromadzenia ic[...]

 Strona 1