Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Madgalena Cudak"

Use of CFD method for analysis of hydrodynamics in a baffled agitated vessel with CD 6 impeller Zastosowanie metody CFD do analizy hydrodynamiki w mieszalniku z przegrodami i mieszadłem CD 6 DOI:10.12916/przemchem.2014.1599


  Hydrodynamics in an agitated vessel equipped with turbine impeller with curved blades was analyzed by computational fluid dynamics method. Numerical simulations for a liq. of low viscosity (water) and for gas-liq. system (airwater) agitated in a baffled vessel of inner diameter 0.288 m were performed by using a com. solver. The impeller region was explicitly included by using the multiple ref. frames method, to account for the relative movement between impeller and baffles. The k-epsilon model of turbulence was used for predicting the fluid turbulence flow for the steady-state simulations. The results were presented as axial and radial contours and radial distributions of the fluid velocity as well as kinetic energy of turbulence and its dissipation rate in the agitated vessel. Do analizy hydrodynamiki w mieszalniku wyposażonym w mieszadło turbinowe z zakrzywionymi łopatkami została wykorzystana metoda numerycznej mechaniki płynów. Symulacje numeryczne przeprowadzono dla cieczy o niskiej wartości współczynnika lepkości (wody) oraz układu dwufazowego ciecz-gaz (woda-powietrze). Średnica wewnętrzna oprzegrodowanego mieszalnika wynosiła 0,288 m. Obliczenia numeryczne przeprowadzono przy użyciu solwera ANSYS CFX 13. W badaniach zasto- Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Monika Musiał, Joanna Karcz*, Madgalena Cudak Use of CFD method for analysis of hydrodynamics in a baffled agitated vessel with CD 6 impeller Zastosowanie metody CFD do analizy hydrodynamiki w mieszalniku z przegrodami i mieszadłem CD 6 DOI: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.1599 Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Piastów 42, 71-065 Szczecin, tel.: (91) 449-43-35, fax: (91) 449-46-42, e-mail: Joanna.Karcz@zut.edu.pl Mgr inż. Monika MUSIAŁ w roku 2012 ukończyła studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwers[...]

 Strona 1