Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Beata poteralska"

Nowoczesna inżynieria powierzchni - stan wiedzy i kierunki rozwoju

Czytaj za darmo! »

Generatorem rozwoju każdej gospodarki są nowe technologie, umożliwiające wprowadzenie na rynek innowacyjnego wyrobu, którego komercjalizacja jest podstawą postępu cywilizacyjnego. Jednak zapewnienie harmonijnego rozwoju społeczeństw wymaga, oprócz ukierunkowania na rozwój dóbr konsumpcyjnych, zwrócenia uwagi na inne aspekty, jak: ochrona środowiska, oszczędność energii czy bezpieczeństwo. Opracowana w tym zakresie strategia zrównoważonego rozwoju, jako integralny element współczesnej gospodarki, wymaga zatem zarówno dalekosiężnego programowania kierunków badawczych z nią związanych, jak i precyzyjnego określenia stanu wiedzy na obecnym etapie rozwoju. Rozwiązanie obu tych zagadnień zostało podjęte z wykorzystaniem metody foresight w ramach projektu "Zaawansowane technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju kraju" zrealizowanego w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka [1]. Obszary badawcze projektu wygenerowano, biorąc pod uwagę priorytety badawcze wskazywane w krajowych dokumentach strategicznych [2], kierunki wyznaczane w krajowych programach strategicznych oraz kierunki badawcze wyznaczone w Narodowym Programie Foresight "Polska 2020" [3]. Wytypowane na tej podstawie obszary badawcze obejmowały swoim zakresem następujące zagadnienia: -- specjalizowana aparatura badawcza i testowa, -- technologie mechatroniczne i systemy sterowania do wspomagania procesów wytwarzania i eksploatacji, -- zaawansowane technologie materiałowe i nanotechnologie oraz systemy techniczne wspomagające ich projektowanie i aplikację, -- technologie proekologiczne, racjonalizację zużycia surowców i zasobów oraz odnawialne źródła energii, -- technologie bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego. W celu typowania priorytetowych kierunków badań w każdym z wybranych obszarów badawczych opracowano oryginalną metodykę badawczą, pokazaną na rysunku 1, której wyniki zastosowania zaprezentowano w artykule. Przyjęto założenie, że p[...]

 Strona 1