Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marian M. Zgoda"

Badania procesów upolarniania wosku pszczelego i lanoliny wraz z oceną aplikacyjną otrzymanych produktów


  Przedstawiono porównawcze wyniki syntez i oceny analitycznej oksyetylatów wosku pszczelego żółtego, białego i hipoalergicznej lanoliny, otrzymanych przy użyciu katalizatora wapniowego K-4/XII-O. Wykazano istotne różnice w składzie chemicznym substratów: wosku pszczelego żółtego i białego. Stwierdzono, że oksyetylaty wosku białego i lanoliny charakteryzuję się wąską dystrybucją homologów i znacznie mniejszą w stosunku do referencyjnych Tweenów zawartością polietylenoglikoli (PEG). Oznaczony poziom równowagi hydrofilowo-lipofilowej produktów w notyfikacjach aplikacyjnych, uzupełniony parametrem rozpuszczalności i lepkością strukturalną wskazuje na uprofilowane właściwości aplikacyjne, szczególnie w technologii form leków podawanych na skórę. Yellow beeswax, white beeswax and hypoallergenic lanolin were oxyethylate with oxirane on Ca catalyst. Significant differences in the substrate compn. of the waxes were obsd. The oxyethylates of white wax and lanolin showed narrower distribution of homologues and a considerably lower content of polyethylene glycols when compared with Tweens. The detd. level of hydrophilic-lipophilic balance, soly. parameter and structural viscosity showed applicability of the oxyethylated waxes in the prodn. of drugs for skin treatment. Michał J. Nachajskia, Michał K. Kołodziejczyka, Marek Lukosekb, Jacek Kosnob, *, Bronisław Naranieckib, Marian M. Zgodaa aUniwersytet Medyczny, Łódź; bInstytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", Kędzierzyn Koźle Badania procesów upolarniania wosku pszczelego i lanoliny wraz z oceną aplikacyjną otrzymanych produktów Studies on polar modification of beeswax and lanolin with the products applicability assessment Dr n. farm. Michał K. Kołodziejczyk w roku 1995 ukończył studia na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Łodzi na kierunku farmacji klinicznej. Jest adiunktem w Zakładzie Technologii Postaci Leku, Katedry Farmacji Stosowanej Uniwersytetu Medycz[...]

Synteza tlenków amidoamin na bazie triglicerydów smalcu wieprzowego i wosku pszczelego białego


  Przedstawiono alternatywne metody syntezy tlenków amidoamin z surowców naturalnych (smalec wieprzowy, wosk pszczeli). Porównano właściwości otrzymanych tlenków amidoamin analizując składy produktów (zawartość amidoamin i ich tlenków), zestawiając liczby charakterystyczne (zasadowość ogólna, zawartość kationowych środków powierzchniowo czynnych) oraz obliczając HLB i rozpuszczalność tlenków. Stwierdzono, że lepsze wydajności procesu osiąga się przy prowadzeniu syntezy w obecności glikolu propylenowego. Wskazano na możliwość wykorzystania tlenków amidoamin jako micelarnych solubilizatorów i baz do sporządzania hydro i emulżeli aplikowanych na skórę. White bees wax and lard trigliceride fractions were converted with Me2N(CH2)3NH2 to amidoamines and then oxidized with H2O2 to resp. N-oxides. The products were studied for chem. compn. by gel chromatog. and for chem. properties by detn. of activity and mol. mass distribution as well as contents of surface active agents and N-oxides. The hydrophilic-lipophilic equil. and soly. parameters were detd. by 1H-NMR spectroscopy. W cząsteczce epidermalnych ceramidów, które wchodzą w skład upłynnionej struktury stratum corneum znajdują się polarne ugrupowania amidowe lub aminowe, dzięki którym na powierzchni skóry utrzymuje się stabilny fizjologicznie poziom równowagi kwasowozasadowej (pH, aH +)1-5). Sprawia to, że poprzez wprowadzenie do dermatologicznej postaci leku promotorów przejścia przezskórnego, Michał J. Nachajskia, Jacek Kosnob,*, Michał K. Kołodziejczyka, Marek Lukosekb, Michał J. Kijańskia, Bronisław Naranieckib, Marian M. Zgodab aUniwersytet Medyczny, Łódź; bInstytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", Kędzierzyn-Koźle Synteza tlenków amidoamin na bazie triglicerydów smalcu wieprzowego i wosku pszczelego białego Synthesis of amidoamine oxides by conversion of lard or bees wax triglycerides Dr n. farm. Michał J. NACHAJSKI - notkę biograficzną i fotografię Autora [...]

Products of catalytic oxyethylation of lard triglyceride fractions. Produkty katalitycznego oksyetylenowania frakcji triglicerydów wydzielonych z farmakopealnego smalcu wieprzowego


  Six com. lard fractions were catalytically oxyethylated with oxirane at 185°C under pressure for 30 min (add. no. 30- 50) and analyzed for chem. compn. (content of polyoxyethylene glycols), mol. mass and I no. The product showed better applicability in cosmetic and pharmaceutical industries than the com. available ref. polysorbates. Badano produkty katalitycznego oksyetylenowania triglicerydów smalcu wieprzowego (Adeps suillus FP VII-VIII) metodami chromatografii HCLP i GCP w porównaniu z polisorbatami typu Tween jako produktami referencyjnymi. Oznaczono dyspersję mas cząsteczkowych i zawartości polietylenoglikoli (PEG) oraz liczbę jodową produktu. Produkty oksyetylenowania triglicerydu zawierają znacznie mniejszą (a w niektórych przypadkach prawie śladową) ilość PEG w porównaniu z Tweenami, a także zachowują w strukturze wysoką zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych, o czym świadczy wartość liczby jodowej. Liczba cząsteczek wody, tworzących wraz z hydrofilowymi segmentami [CH2CH2O] surfaktanta palisadową warstwę miceli (ns/H2O) potwierdza istotne zróżnicowanie tych warstw, powstających na bazie oksyetylenowanych triglicerydów o liczbie ugrupowań oksyetylenowych 30-50, co zwiększa możliwości solubilizacyjne ich wodnych roztworów. Przeprowadzone dotychczas prace nad produktami katalitycznego oksyetylenowania frakcji triglicerydów wydzielonych z farmakopealnego smalcu wieprzowego (Adeps suillus FP VII-VIII) o średniej deklarowanej zawartości segmentów oksyetylenowych (OCH2CH2) 30-50 umożliwiły, poprzez przeprowadzenie badań porównawczych, oszacowanie potencjalnej przydatności tych pochodnych jako substancji pomocniczych w technologii modelowych produktów kosmetycznych i farmaceutycznych1-3). Niezwykle istotny i obiecujący dla projektowanego kierunku aplikacji okazał się potwierdzony analizą chromatograficzną (HPLC/GPC) fakt, że [...]

 Strona 1