Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JianJun Fang"

Response surface modeling and optimization of process parameters for leaching of zinc oxide ore with ammonia and ammonium bicarbonate solutions followed by flotation Modelowanie powierzchni odpowiedzi i optymalizacja parametrów procesu ługowania rudy tlenku cynku roztworami amoniaku i wodorowęglanu amonu z następczą flotacją DOI:10.15199/62.2015.7.3


  Tlenkową rudę cynku (zawartość cynku 12,22%), zawierającą głównie smitsonit i hemimorfit oraz sfaleryt i skałę płonną, poddano ługowaniu wodnymi roztworami amoniaku i wodorowęglanu amonu i przeprowadzono badania optymalizacyjne, stosując metodę powierzchni odpowiedzi na 3 zmienne niezależne (stężenia amoniaku i wodorowęglanu amonu oraz czas ługowania). Wyznaczono wielomianowy model procesu (współczynnik wielokrotnej korelacji R2 = 0,9926) i obliczono optymalne wartości zmiennych niezależnych (stężenie amoniaku 2,23 mol/ L, stężenie wodorowęglanu amonu 2,90 mol/ L, czas ługowania 1,65 h). W tych warunkach wydajność procesu ługowania cynku wyniosła 59,04% i była w przybliżeniu równa wydajności prognozowanej 59,75%. Do odzyskania siarcz-A highly alk. refractory ZnO ore (Zn content 12.22%) was leached with aq. NH3 and NH4HCO3 solns. (concns. up to 3 and up to 4.50 mol/L, resp.) for 2 h using the response surface method. The optimum leaching conditions were detd. (NH3 concn. 2.23 mol/L, NH4HCO3 concn. 2.90 mol/L, leaching time 1.65 h). Under the optimum conditions, the Zn recovery degree was 59.04% (model-predicted value 59.75%). The leaching residues were processed by a closed-circuit flotation to recover ZnS contained. Total Zn recovery degree was 94.29%.Zinc is widely used in many industrial fields1). Its consumption ranks fourth among global metals. It is principally employed in zinc alloy manufacturing and in galvanizing processes. It is also used as a chemical additive during the production of rubbers and coatings2, 3). Zinc is mainly produced from zinc sulfide ores, which are continuously being exhausted4, 5). As a consequence, and faced with rapid economic development, it is increasingly important to efficiently recovery zinc from refractory zinc oxide ores. Flotation is the most commonly used method for the recovery of zinc oxide 94/7(2015) 1087 Ass. prof. Jianjun FANG is scientific worker at the State Key Laboratory[...]

 Strona 1