Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Mazurek"

Przemysł 4.0 a sektor chemiczny gospodarki DOI:10.15199/62.2018.5.30


  Transformacja cyfrowa, będąca kompleksowym procesem przechodzenia organizacji na nowe sposoby pracy przy wykorzystaniu technologii cyfrowych, w sektorze przemysłowym określa się jako rozwój Przemysłu 4.0. W ostatnich latach zachodzi proces dynamicznego adoptowania nowych technologii również w sektorze chemicznym. Zakres zmian i wyzwań, z jakimi mierzą się firmy produkcyjne sektora chemicznego w obliczu transformacji cyfrowej społeczeństw i gospodarek to temat artykułu. Przemysł chemiczny to kluczowy sektor polskiej gospodarki, odpowiadający za znaczną część krajowego eksportu, wykazujący się wysokim tempem wzrostu. Charakteryzuje się on dużym stopniem automatyzacji produkcji z uwagi na różnorodność procesów technologicznych i wymagające warunki produkcyjne. Wysokie temperatury, szkodliwe substancje chemiczne stwarzają niebezpieczne warunki pracy, co wymusza również wysoką standaryzację procesów produkcji. Globalna konkurencja i dominujące obecnie trendy branżowe, takie jak cyfrowa transformacja, proekologiczność, budowanie konkurencyjności poprzez dostęp do tanich surowców i rozwój innowacyjności wymuszają ciągłe doskonalenie przedsiębiorstw tego sektora. Obserwując działania największych światowych liderów branży można zauważyć zmiany strategiczne podejmowane w celu odpowiedzi na zmieniające się trendy. Firmy inwestują duże budżety w działalność B+R, podejmują inicjatywy optymalizacji kosztów i poprawę efektywności operacyjnej, wprowadzają nowe produkty, intensyfikują integrację łańcuchów wartości i optymalizację procesów logistycznych. Dlatego też, wyzwania stawiane przez koncepcję digitalizacji przemysłu jaką jest Przemysł 4.0 dają branży dużą perspektywę poprawy konkurencyjności. Istota Przemysłu 4.0 Przemysł 4.0 jest określeniem zbiorczym dla innowacji technologicznych oraz zagadnień organizacji łańcucha wartości, które zmieniają produkcję przemysłową pod wpływem nowych technologii cyfrowych. W efekci[...]

 Strona 1