Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Karol Kupryaniuk"

Skład chemiczny sproszkowanego miąższu dyni i jego wykorzystanie do celów spożywczych DOI:10.15199/62.2018.5.21


  Odmiany dyni różnią się od siebie kształtem, rozmiarem, barwą, składem chemicznym oraz możliwością wykorzystania. Dynia (jej pestki i miąższ) często przewyższa swoimi walorami żywnościowymi i technologicznymi inne warzywa1). Świeża masa owocu dyni składa się z łupiny 16-17%, miąższu 73-79,6% oraz nasion (pestek) 4,4-10%. Miąższ dyni, w zależności od gatunku i odmiany, ma mocno zróżnicowany skład chemiczny1, 2). Obecnie obserwuje się wzrost zapotrzebowania na nowe surowce rolno-spożywcze i półprodukty, zwłaszcza te pozyskiwane nowatorskimi metodami przetwarzania3, 4). W Polsce wzrasta zainteresowanie uprawą dyni na skalę przemysłową. Spowodowane jest to m.in. wzrastającym zapotrzebowaniem na miąższ dyni przez przemysł kosmetyczny, farmaceutyczny i spożywczy, gdzie wykorzystywany jest on jako naturalny dodatek do wielu kosmetyków, preparatów farmaceutycznych oraz produktów żywnościowych. Szczególne zastosowanie znalazł on jako naturalny barwnik i dodatek do odżywek dla dzieci oraz składnik wyrobów kosmetycznych i farmaceutycznych. Z danych literaturowych jednoznacznie wynika, że dynia zasługuje na większe rozpowszechnienie wynikające z wysokiej wartości odżywczej5, 6). Dynia jest jednym z warzyw, które spełnia wymagania dotyczące zdrowego odżywiania7-9). Jest warzywem niskokalorycznym i lekkostrawnym ze względu na niską wartość energetyczną. Posiada ona także wiele łatwo przyswajalnych składników odżywczych i dlatego jest cennym komponentem diet odchudzających10, 11). Jednym ze sposobów zwiększenia konsumpcji miąższu dyni jest tworzenie nowych, trwałych jego postaci np. w formie proszku, tabletek i peletów, dzięki czemu możliwe jest jego szersze wykorzystanie12). Dzięki sproszkowaniu miąższu dyni możliwe będzie uniezależnienie się od sezonowości produkcji. Ze względu na znaczący wzrost zainteresowaniem uprawą, konsumpcją i przetwórstwem owocu dyni oraz rosnące zapotrzebowanie na ten surowiec, ważnym czynnikiem jest zdobycie wied[...]

Wpływ dodatku środka spieniającego na właściwości pianek skrobiowych DOI:10.15199/62.2018.5.4


  Pod pojęciem polimerowe materiały spienione rozumie się tworzywa polimerowe o strukturze bąbelkowych porów, ale tym terminem określa się także materiały o strukturze siatkowej. W powszechnym słownictwie tworzywa spienione nazywa się piankami (foams).Wytwarzane na bazie polimerów charakteryzują się obecnością różnych związków gazowych w porach, podobnie jak w kompozytach polimerowych i innych materiałach, w których gaz jest umieszczany celowo. Polimery spienione stosowane są m.in. w produkcji tworzyw termizolacyjnych1-3). Polimerowe materiały spienione to przede wszystkim poliuretany (PU), polistyren (PS), poli(chlorek winylu) (PVC), polietylen (PE) i żywice mocznikowo-formaldehydowe (UF). Do spienianych tworzyw należą również fenoplasty (PF), żywice epoksydowe (ER), żywice krzemoorganiczne (OS), octany celulozy oraz poli(metakrylan metylu) (PMMA). W ciągu ostatnich lat zaczęto spieniać również polipropylen (PP), poliwęglany (PC), poli(tetrafluoroetylen) (PTFE) oraz poliamidy (PA)4-8). Polimerowe materiały spienione, dzięki swojej komórkowej strukturze i bardzo dobrym właściwościom izolacyjnym, znalazły szerokie zastosowanie w budownictwie, chłodnictwie oraz opakowalnictwie9, 10). Dobór odpowiednich zabezpieczeń przeciwwstrząsowych uzależniony jest od rodzaju stosowanego opakowania, kształtu i masy wyrobu, jego wrażliwości na mechaniczne uszkodzenia oraz od możliwych utrudnień w trakcie transportu i przemieszczania produktu. Na rynku dostępnych jest wiele grup produktów, które należy zabezpieczać przed uszkodzeniami mechanicznymi. Spienione tworzywa sztuczne są bardziej wytrzymałe niż opakowania tekturowe i odporne na wiele negatywnych zjawisk11-13). Intensyfikacja procesu wytwarzania wyrobów wrażliwych na uszkodzenia mechaniczne przyczyniła się do zwracania większej uwagi na właściwe ich pakowanie i stosowanie spienionych materiałów opakowaniowych na bazie polimerów. W Stanach Zjednoczonych dużą ilość materiałów spienionych wy[...]

 Strona 1