Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paweł KLER"

Ocena jakości wiedzy żywieniowej żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej jako element bezpieczeństwa żywienia DOI:10.15199/48.2018.9.3


  Celem tego artykułu jest dokonanie oceny poziomu wiedzy żywieniowej żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) na podstawie badań ankietowych. Aby to zrealizować, w pracy wykorzystano następujące metody badawcze: analizę, ankietę, syntezę, dedukcję, ocenę oraz wnioskowanie. Materiał składa się z kilku mocno ze sobą złączonych części. Pierwsza dotyczy ogólnej charakterystyki WOT (dwa punkty). Dalej przedstawiono ogólne zasady żywienia człowieka w oparciu o nową piramidę żywieniową. Ostatni punkt dotyczy wyników badań ankietowych dotyczących wiedzy żywieniowej wśród żołnierzy WOT. Całość dopełnia Podsumowanie, w którym ujęto stosowne wnioski i propozycje. Opracowanie zawiera wykresy i rysunek celem lepszej percepcji ujętych informacji. Podstawą opracowania tego przyczynku naukowego są: pozycje zwarte, artykuły, źródła Internetowe oraz dokumenty wewnętrzne. Praca adresowana jest głównie do żołnierzy WOT oraz do ich przełożonych. 1. Wojska Obrony Terytorialnej - nowy rodzaj SZ RP 1.1. Charakterystyka Wojsk Obrony Terytorialnej Decyzją Nr 504/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Pełnomocnika MON do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej w Polsce rozpoczęto proces organizacji nowego Rodzaju Sił Zbrojnych - WOT jako piątego rodzaju Sił Zbrojnych RP. Spośród wszystkich Rodzajów Sił Zbrojnych (RSZ) Wojska Obrony Terytorialnej nazwą najbardziej oddają swój charakter i przeznaczenie1. Nie są one wojskami przeznaczonymi do pokonania przeciwnika w wymiarze ofensywnym - zaczepnym, aczkolwiek swoimi działaniami i posiadanymi zdolnościami w sposób wymierny mogą przyczynić się do sukcesu wojsk operacyjnych. Ich przeznaczenie, a tym samym stawiane im cele i zadania zależą od konkretnych potrzeb obronnych państwa, 1 M. Lasoń, M. Klisz, Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka, Wojska Obrony Terytorialnej w Polsce i na Świecie w Drugiej Dekadzie XXI Wieku, Kwartalnik nr 3, Kraków 2017, s. 27. 22 2018 Wr z[...]

 Strona 1