Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Izabela DOLIŃSKA"

Badania nad doskonaleniem jakości usług transportu samochodowego DOI:10.15199/48.2018.9.15


  Wprowadzenie Transport jest nieodzownym elementem każdej aktywności przemysłowej. Żadna działalność gospodarcza nie może istnieć bez dowozu materiałów i surowców do producenta, jak również wyrobów finalnych od producenta do odbiorcy. Głównym elementem działalności transportowej jest wytwarzanie usługi przez producenta/usługodawcę i jej konsumpcja przez odbiorcę. Brak materialnej postaci usługi transportowej sprawia, iż należy ją traktować inaczej niż produkt. Nie istnieje zatem możliwość zweryfikowania jakości usługi przed jej zakupem. Jej cechy jakościowe charakteryzują się niewymiernością. Nie istnieje bowiem w literaturze przedmiotu jednoznaczna definicja jakości usługi transportowej. Różni badacze reprezentują odmienne jej postrzeganie [1,2,3,8,9,11,12,13]. W praktyce funkcjonują ogólnie akceptowalne i uznawane metody oraz narzędzia doskonalenia jakości [4, 5, 7, 12]. Ich celem jest poprawa poziomu świadczenia usług transportowych, a tym samym doskonalenie działalności przedsiębiorstwa transportowego. Doskonalenie jakości stanowi bowiem ważny element zarządzania jakością w przedsiębiorstwie transportowym. Umożliwia spełnienie wymagań, a tym samym wyjście naprzeciw oczekiwaniom klienta. Na przestrzeni ostatnich lat wykształciło się przekonanie, iż sukces przedsiębiorstwa zależy od skupiania się na obszarach, dzięki którym zdobyło ono przewagę konkurencyjną. Jednocześnie wskazana jest rezygnacja z wytwarzania tego, co można nabyć po niższych kosztach od przedsiębiorstw zewnętrznych, specjalizujących się w konkretnych dziedzinach. Specyfika konkurencji uniemożliwia firmom specjalizowanie się we wszystkich sferach funkcjonowania. W związku z tym wszystko to, co firmy zewnętrzne są w stanie zrobić po niższych kosztach na poziomie jakościowym odpowiadającym wymaganiom i potrzebom, powinno być zlecane wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym. Taki stan rzeczy sprzyja rozwojowi sektora usług, 110 2018 Wr z e s i e ń XIV M[...]

 Strona 1