Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jowita Kaszuba"

Suitability of colostrum for the production of probiotics Możliwości wykorzystania siary krów do produkcji naturalnych probiotyków DOI:10.12916/przemchem.2014.1565


  Colostrum collected from cows (of varying age and fodder) was studied for no. of somatic cells and microorganisms and chem. compns. to assess its applicability in prodn. of probiotics. The colostrum contg. 0.4-1 somatic cells in 1 mL was found the most suitable raw materiel. Badaniami objęto próby siary pozyskane w dwóch stadach bydła rasy polskiej holsztyńsko- fryzyjskiej. W próbach tych określono liczbę komórek somatycznych, zawartość białka, tłuszczu, suchej masy, ogólną liczbę drobnoustrojów, kwasowość czynną, zawartość Ca, Mg, Na, Cl, P i K oraz udział albuminy surowiczej, α-kazeiny, β-kazeiny, κ-kazeiny, α-laktoalbuminy i immunoglobulin klasy G. Stwierdzono, że siara krów wieloródek utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym, o liczbie komórek somatycznych 0,4-1 mln/mL charakteryzuje się optymalnymi parametrami technologicznymi do produkcji probiotyków, a odnotowane wyniki mogą być pomocne w otrzymaniu surowca o pożądanych właściwościach fizykochemicznych, niezbędnych do uzyskania wysokiej jakości produktu końcowego. Określenie probiotyk pochodzi ze starożytnej greki od słów pro (dla) oraz bios (życie). Probiotyki to żywe mikroorganizmy, które wywierają korzystny wpływ na organizm gospodarza poprzez ilościowy i jakościowy wpływ na mikroflorę jelitową i/lub modyfikację układu immunologicznego1, 2). Pierwsze obserwacje wpływu probiotyków na zdrowie człowieka prowadził na początku XX w. Ilja Iljicz Miecznikow, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny za prace nad odpornością (1907 r.), który wykazł pozytywny wpływ produktów fermentacji mlekowej na zmiany mikroflory przewodu pokarmowego człowieka1, 3). Rozwój przemysłu mleczarskiego, doskonalenie technologii przetwórstwa mleka oraz rosnące wymagania konsumentów powodują ciągłe poszerzanie liczby produktów mlecznych, głównie fermentowanych, które stosowane są na szeroką skalę jako naturalne probiotyki4, 5). Siara należy do wciąż niedostatecznie [...]

 Strona 1