Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Płonka"

PROCES WYTWARZANIA UCHWYTÓW DO MOCOWANIA FOTELIKÓW W SAMOCHODACH DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono proces wytwarzania oraz charakterystykę oprzyrządowania technologicznego do operacji gięcia uchwytów do mocowania fotelików w samochodach osobowych. Zamieszczono tok postępowania przy wyznaczaniu początkowych wymiarów materiału do gięcia. S ł o w a k l u c z o w e: procesy wytwarzania, operacje gięcia, oprzyrządowanie technologiczne A b s t r a c t: The paper presents manufacturing process and characteristics of a technological instrumentation for bending operation of a mounting tether to fi xing a child car seats in passenger cars. It has been presented a course of proceedings in determining the initial dimensions of the material to the bending operation. K e y w o r d s: manufacturing processes, bending operations, technological instrumentation.Wprowadzenie W 1999 r. zdefi niowano system ISO-FIX do mocowania fotelików dla dzieci jako międzynarodowy standard dla wszystkich producentów samochodów i fotelików dziecięcych. Przepisy dotyczące ISO-FIX obowiązujące w Europie, zawarte w znowelizowanym regulaminie ECE R 16, zostały jednak zatwierdzone dopiero w 2004 r. [1]. Nałożyły one na producentów samochodów obowiązek wyposażania każdego nowo wyprodukowanego modelu samochodu w system ISO-FIX. Przepis ten wszedł w życie w lutym 2006 r. i dotyczył modeli, które będą dopiero w fazie projektowania. Natomiast od roku 2011 już wszystkie nowe samochody muszą być wyposażone w ten system. System ISO-FIX jest uniwersalnym systemem stosowanym we wszystkich nowych modelach samochodów do mocowania fotelików dla dzieci. Charakteryzuje się stałym złączem ze znormalizowanymi punktami mocowania, służącym do pewnego montażu fotelika dziecięcego w pojeździe. Zasadniczym elementem są znormalizowane uchwyty, znajdujące się pomiędzy siedziskiem a oparciem tylnej kanapy, przytwierdzone do karoserii pojazdu, stanowiące bazę zaczepową dla dedykowanych fotelików. Celem artykułu jest przedstawienie procesu wytwarzania, a w szczegól[...]

System gwarantowanej jakości żywności QAFP

Czytaj za darmo! »

Wbranży żywnościowej pojawiło się na przestrzeni ostatnich lat wiele systemów, których celem jest osiągnięcie i utrzymanie ustalonych standardów jakości i bezpieczeństwa produktów. Najpopularniejsze z nich to GMP, GHP, GLP, HACCP, QACP, ISO 9001, ISO 22000, BRC, IFS, EUROPGAP, QS. Ich charakterystyczną cechą jest systemowe zintegrowanie zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz obejmowanie nadzorem i kontrolą łańcucha żywnościowego w myśl zasady "od pola do widelca" (z ang. from farm to fork). W wielu krajach systemy te dopasowywane są do specyficznych warunków produkcji surowców i ich przetwarzania, dystrybucji i wymagań lokalnych konsumentów żywności. Mając to na względzie stworzono System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP (Quality Assurance Food Prog[...]

System gwarantowanej jakości żywności QAFP

Czytaj za darmo! »

Wzrastające wymagania konsumentów oraz niska jakość wieprzowiny kulinarnej na rynku krajowym zmuszają do poszukiwania rozwiązań, które pozwoliłyby na zaoferowanie w punktach handlowych takiego kulinarnego mięsa wieprzowego, które cechowałoby się wysoką, standardową i gwarantowaną jakością. Zapewnić może to jedynie wprowadzenie kompleksowego i jednolitego systemu zapewnienia jakości. Od wielu już lat w Polsce, tak jak i w całej Europie, prace hodowlane dotyczące świń nakierowane są na poprawę ich mięsności. W praktyce oznacza to wyszukiwanie (selekcję) w stadach hodowlanych, na podstawie informacji z kontroli stacyjnej i fermowej (pomiary grubości słoniny przy użyciu aparatów ultradźwiękowych), takich sztuk (loszki i knurki remontowe), które cechują się najwyższymi zdolności[...]

System gwarantowanej jakości żywności QAFP

Czytaj za darmo! »

W numerze listopadowym "Gospodarki Mięsnej" ukazała się pierwsza część artykułu. Zdefiniowano w nim kulinarne mięso wieprzowe objęte znakiem jakości QAFP. Przybliżono warunki chowu świń, a w szczególności genotyp, żywienie, dobrostan zwierząt. Niezwykle ważną część systemu QAFP stanowi skup trzody chlewnej oraz transport żywca, którego zasady również zostały sprecyzowane.1. Przedmiotowym znakiem jakości może być objęte wyłącznie mięso pochodzące od zwierząt, których ubój i obróbka poubojowa zostały przeprowadzone w zakładach posiadających uprawnienia UE. 2. Wszystkie czynności związane z ubojem powinny być przeprowadzane z zapewnieniem należytej ochrony zwierząt przed nadmiernym stresem, bólem, cierpieniem i pobudzeniem. 3. Ubój trzody chlewnej może być prowadzony wyłącznie [...]

 Strona 1