Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof SICZEK"

Analiza mocy układu magnetoelektrycznego wzbudnika ruchu drgającego w warunkach pracy przerywanej

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano koncepcję magneto-elektrycznego wzbudnika ruchu drgań płochy w wibracyjnym mechanizmie bidłowym. Przedstawiono konstrukcję wzbudnika. Na drodze teoretycznej przeanalizowano parametry jego działania takie jak moc i siła. Wykonano bilans cieplny urządzenia. Analizę wzbudnika osadzono w realiach specyfiki działania mechanizmu bidłowego. Abstract. The concept of magneto-electrical ac[...]

Analiza wydatkowanej pracy w procesie wibracyjnego zagęszczania wątków podczas tkania

Czytaj za darmo! »

Mechanizm bidłowy w krośnie tkackim jest jednym z najbardziej energochłonnych mechanizmów. Według szacunków mechanizm bidłowy pochłania 20 - 40% mocy wału głównego w maszynie. Przyczyn tej energochłonności upatruje się w relatywnie dużych siłach oporu towarzyszących wpychaniu wątków pomiędzy nitki osnowy (tzw. dobiciu wątków) szczególnie, podczas wytwarzania gęstych tkanin. Określenie energii dobicia wątków - energii całkowicie dyssypowanej przez tkaninę, wydaje się istotnym zagadnieniem szczególnie w kontekście dobicia wibracyjnego, w którym część energii dobicia generuje dodatkowy wzbudnik drgań płochy. Dobicie wibracyjne jest stosowane w celu zmniejszenia obciążeń dynamicznych bidła i osnowy. Ideą dobicia wibracyjnego jest nałożenie na zasadniczy ruch płochy na bidle podczas dobicia wątku dodatkowego ruchu wibracyjnego samej płochy (rys. 1.) [2]. Obydwa te ruchome elementy zarówno bidło jak i wzbudnik ruchu wibracyjnego wykonują pracę podczas dobicia wątków. Przewiduje się, że ze względu na skomplikowany, reologiczny charakter oporów ruchu wątku po osnowie, sumaryczna praca dobicia wibracyjnego może zasadniczo różnić się od pracy podczas dobicia płochą sztywną.Dokonano analizy sił, przemieszczeń i w konsekwencji pracy w procesie dobicia. Porównano dwa przypadki: 1 dobicie klasyczne płochą sztywną, 2 dobicie płochą wibrującą. Obydwa z takimi samymi, parametrami tkania (napięcie osnowy, średnica wątku i osnowy, faza dobicia w cyklu tkackim, osiągnięte w wyniku dobicia zagęszczenie wątków w wytwarzanej tkaninie). Celem porównania jest określenie pracy wykonanej przez mechanizm bidłowy podczas dobicia płochą wibrującą względem dobicia klasycznego - płochą sztywną. Badania eksperymentalne w tym zakresie są pracochłonne i długotrwałe [2], dlatego zbudowano algorytm analityczny umożliwiający obliczanie pracy na drodze teoretycznej. Pracę dobicia określono zasadniczo na podstawie algorytmu i komputerowej symulacji. Jednak ważnym j[...]

 Strona 1