Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Kręgiel Dorota"

Drożdże browarnicze i ocena ich aktywności. Cz. I


  Przedstawiono nowe trendy w ocenie metabolicznej aktywności drożdży browarniczych. Takie oznaczenia polegają na ocenie integralności membran, profili komponentów komórkowych i aktywności enzymatycznych. Większość metod pozwala na ocenę tylko jednego wybranego parametru, charakteryzującego całą populację komórkową. Zastosowanie cystometrii przepływowej w praktyce browarniczej pozwala na multiparametryczną kontrolę witalności, a także określa rozkład cech w obrębie populacji w ujęciu statystycznym.Wprowadzenie Drożdże browarnicze należą do grupy Saccharomyces sensu stricto. Jednak różnią się one znacznie między sobą, głównie wskutek selekcji, która zachodziła na przestrzeni wieków w specyficznych warunkach poszczególnych browarów. Tradycyjnie drożdże Lager (drożdże dolnej fermentacji) nazywane były S. carlsbergensis, natomiast drożdże Ale (drożdże górnej fermentacji) należały do S. cerevisiae. Przez lata taksonomia drożdży browarniczych ulegała istotnym zmianom i nazwa S. carlsbergensis była traktowana jako synonimiczna, z S. pastorianus. Ostatnio drożdże S. carlsbergensis zostały ponownie uznane za osobny gatunek [1]. Badania wykazały bowiem, że szczepy należące do S. pastorianus to hybrydy utworzone z S. cerevisiae i innego gatunku z rodzaju Saccharomyces. Szczepy te charakteryzują się podwójnym polimorfizmem długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP, ang. Restriction Fragments Length Polymorphism), co stanowi typowy wzór hybrydowy. Zatem biorąc pod uwagę strukturę genomu, drożdże Lager zostały zakwalifikowane do dwóch grup. Pierwsza grupa zawiera szczepy z gatunku Saccharomyces carlsbergensis - diploidalne o dużym ubytku genomu S. cerevisiae, druga grupa obejmuje szczepy S. pastorianus - szczepy triploidalne i wykazujące prawie cały diploidalny genom S. cerevisiae. Drożdże produkcyjne Wykorzystanie drożdży w procesach fermentacyjnych wiąże się z przebiegiem określonych przemian metabolicznych, w wyniku których następuje synteza lu[...]

 Strona 1