Wyniki 1-10 spośród 25 dla zapytania: authorDesc:"Edyta Kordialik-Bogacka"

Wpływ procesu technologicznego na stabilność piany piwa

Czytaj za darmo! »

The impact of technological process on beer foam stability The beer foam quality is determined by the brewing process and the raw materials. Studies on the effect of beer production process on beer foam stability were reported in this review. The losses of foam positive compounds such as polypeptides during individual stages of brewing were described. Finally, the reasons why high gravity bre[...]

Wpływ procesu technologicznego na stabilność piany piwa (2)

Czytaj za darmo! »

Pienistość piwa jest zależna od technologii produkcji piwa oraz od stosowanych surowców. W artykule dokonano przeglądu literatury dotyczącej wpływu procesu produkcji piwa na stabilność piany piwa. Opisano etapy produkcji, podczas których występują największe straty związków pozytywnie wpływających na trwałość piany, takich jak polipeptydy. Ponadto omówiono przyczyny małej stabilności piany p[...]

Monitoring jakości drożdży

Czytaj za darmo! »

Ocena jakości drożdży piwowarskich jest bardzo ważna dla piwowarów. Do badania żywotności i witalności drożdży bardzo przydatne są metody fluorescencyjne. W artykule omówiono barwniki fluorescencyjne używane do badania składników komórkowych, takich jak: glikogen, obojętne lipidy, trehaloza, DNA oraz innych parametrów pozwalających ocenić witalność drożdży (aktywność proteolityczna, blizny p[...]

Trendy w technologii produkcji piwa


  Jak podkreślają organizatorzy, jest to, po Kongresie EBC, druga co do rangi i liczby uczestników konferencja piwowarska w Europie. Obecnie odbywa się co dwa lata. W tym roku zgromadziła 360 uczestników, w tym z tak odległych krajów, jak Peru, Brazylia czy Japonia. Tematem przewodnim była "Jakość a opłacalność produkcji piwa". Układając program konferencji, organizatorzy spośród zgłaszanych propozycji wykładów i posterów wybierali takie, które mogą mieć zastosowanie praktyczne dla browarników. Efektem takiego założenia był bardzo ciekawy program merytoryczny. Konferencji towarzyszyła ekspozycja techniczna, w czasie której prezentowali swoją ofertę dostawcy i firmy współpracujące z przemysłem piwowarskim. Organizatorzy stworzyli też uczestnikom możliwość odwiedzenia wielu belgijskich słodowni i browarów, co spotkało się z dużym zainteresowaniem. Można było ponadto zobaczyć trzy pilotażowe linie do produkcji piwa o różnej wydajności, którymi dysponuje KaHO Sint-Lieven, a nawet degustować piwo otrzymywane w pilotażowym browarze. Bogactwo belgijskich piw prezentowano uczestnikom podczas przerw w obradach. Każdego dnia można było degustować różne gatunki i marki lokalnych piw. W ramach sympozjum zaprezentowano 27 referatów i 42 postery, podzielone na 7 grup tematycznych: rynek[...]

Zarządzanie jakością mikrobiologiczną w przemyśle piwowarskim

Czytaj za darmo! »

Seminarium "Zarządzanie jakością mikrobiologiczną w przemyśle piwowarskim" odbyło się 19-20 lutego 2014 r. w Łodzi w hotelu DoubleTree by Hilton. Jego organizatorem była firma Merck Millipore. Szkolenie to było adresowane do pracowników browarów. Na zaproszenie organizatorów odpowiedziały przede wszystkim panie zatrudnione w laboratoriach zakładów produkujących piwo. W programie seminarium wykłady merytoryczne przeplatane były prezentacjami sprzętu i aparatury fi[...]

PIWO ROKU 2013

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z 13-letnią już tradycją, na początku każdego roku Towarzystwo Promocji Kultury Piwa Bractwo Piwne przyznaje prestiżowy tytuł Piwo Roku. Od 3 lat wybierane są także: Restauracyjne Piwo Roku i Piwowar Domowy Roku. Uroczystość odbywa się w pięknych eklektycznych wnętrzach pałacu, który obecnie jest siedzibą Muzeum Kinematografii w Łodzi, a kiedyś należał do "króla bawełny" Karola Scheiblera. Zaszczytny tytuł Piwo Roku 2013 przypadło piwu KSIĄŻĘCE CIEMNE ŁAGO[...]

XVII Szkoła Technologii Fermentacji Stabilność piwa wyzwaniem dla browarnictwa XXI wieku


  XVII Szkoła Technologii Fermentacji odbyła się w dniach 20-22 marca 2014 r. Miejscem konferencji, podobnie jak jej dwóch poprzednich edycji, był pięknie położony ośrodek konferencyjno-wypoczynkowy w Kocierzy. XVII Szkoła Technologii Fermentacji zorganizowana została przez pracowników Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, na czele z przewodniczącym dr. inż. Aleksandrem Poredą i dr. inż. Piotrem Antkiewiczem, których wspierali koledzy z innych ośrodków naukowych. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania była "Stabilność piwa wyzwaniem dla browarnictwa XXI wieku". Konferencja miała prawdziwie międzynarodowy charakter. Do Kocierzy przyjechali naukowcy zajmujący się stabilnością piwa z najlepszych ośrodków naukowych w Europie. Połowa wykładów została wygłoszona przez przedstawicieli placówek naukowych z Niemiec, Belgii, Danii, Holandii, Czech i Wielkiej Brytanii. Podkreślić należy, iż zaproszenie specjalistów z zagranicy nie stwarzało słuchaczom trudności w rozumieniu poszczególnych referatów, gdyż organizatorzy zapewnili profesjonalne tłumaczenie wszystkich wystąpień. W ciągu zaledwie dwóch dni uczestnicy mieli okazję wysłuchać 21 referatów. Konferencję otworzył wykład prof. Mogensa L. Andersena z Uniwersytetu w Kopenhadze. Prelegent przedstawił w nim obecny stan wiedzy na temat roli tioli w stabilizowaniu brzeczki i piwa. Stabilność smakowa piwa od dziesięcioleci budzi duże zainteresowanie browarników. By utrzymywać wysoką trwałość piwa, koncentrują się oni przede wszystkim na unikaniu kontaktu brzeczki i piwa z tlenem i utrzymywaniu jak najniższego poziomu rozpuszczonego tlenu w finalnym produkcie. Jednakże dalsza poprawa stabilności smakowej piwa wymaga zwiększania zawartości endogennych związków mających właściwości przeciwutleniające. Przytaczane przez autora najnowsze badania pokazują, że stabilność produktu mogą zwiększać nie tylko siarczyny, ale także tiole. Do niedawna ich rola była niedoceniana, gdyż niemożliwe było ic[...]

PIWO ROKU 2014 20 lat działalności Towarzystwa Promocji Kultury Piwa Bractwo Piwne DOI:

Czytaj za darmo! »

W 2015 r. europejskie i krajowe stowarzyszenia zrzeszające konsumentów piwa obchodzą swoje jubileusze. 25 lat temu założona została Europejska Unia Konsumentów Piwa (European Beer Consumers Union - EBCU), a 5 lat później Towarzystwo Promocji Kultury Piwa Bractwo Piwne. Rocznicowe obchody miały miejsce w Łodzi w dniach 9-12 kwietnia br. Jednym z punktów programu była debata akademicka "Różnorodność piwa. Rola technologii, browarów i konsumentów", zorganizowana w Politechnice Łódzkiej - w uczelni, która od dziesięcioleci krzewi wiedzę z zakresu technologii browarniczej i kształci specjalistów dla przemysłu browarniczego, a w tym roku ró[...]

XVIII Szkoła Technologii Fermentacji Postępy w mikrobiologii browarniczej - nowe mikroorganizmy, nowe piwa i nowe możliwości DOI:


  W dniach 14-16.04.2016 r. w malowniczo położonym hotelu Kocierz w Beskidzie Małym odbyła się XVIII Szkoła Technologii Fermentacji. Tematyką tegorocznej edycji były "Postępy w mikrobiologii browarniczej - nowe mikroorganizmy, nowe piwa i nowe możliwości". Konferencję, zorganizowaną przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, otworzyli prof. dr hab. Florian Gambuś, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni oraz dr hab. Aleksander Poreda, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. W konferencji uczestniczyło ponad 140 osób reprezentujących browary, słodownie, firmy współpracujące z branżą piwowarską oraz środowisko akademickie. Warto podkreślić, że w konferencji wzięli udział zarówno przedstawiciele dużych browarów, regionalnych, jak i rzemieślniczych. W ciągu dwóch dni uczestnicy wysłuchali 23 referatów, w tym 13 wygłoszonych przez prelegentów z ośrodków zagranicznych. Najnowsze rozwiązania technologiczne i analityczne związane z mikrobiologią w browarnictwie przedstawiono również w formie 12 doniesień plakatowych i 16 artykułów opublikowanych w monografii. Obrady prowadzono w 5 sesjach tematycznych Pierwszą rozpoczął Maciej Chołdrych, prezentując szanse, jakie stwarza w kreowaniu nowych marek piwa wykorzystanie w browarze nowych gatunków i szczepów drobnoustrojów. Kolejny prelegent, dr Jan Fischer z VLB Berlin skoncentrował się na omówieniu zagadnień dotyczących projektowania higienicznego browaru i tworzenia biofilmów, przyczyniających się do korozji mikrobiologicznej materiałów. Tematyce biofilmów poświęcony był również referat dr hab. Anny Sałek z International Bio-Consulting. Z kolei dr Gert de Rouck z KU Leuven omówił korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania [...]

EBC Symposium "Modern brewhouse technologies and wort production" DOI:


  Ponad 120 naukowców i technologów piwowarstwa z całego świata spotkało się we Wrocławiu w dniach 18-20 września 2016 r. na Sympozjum zorganizowanym przez Europejską Konwencję Browarniczą (EBC). Polska po raz pierwszy była gospodarzem konferencji naukowej odbywającej się pod patronatem EBC, pomimo już blisko 70-letniej historii tych wydarzeń. Sympozja to - obok kongresów EBC - największe i najważniejsze wydarzenia w kalendarium spotkań piwowarów. Organizowane co dwa lata, licznie gromadzą przedstawicieli świata nauki oraz specjalistów związanych z branżą browarniczą. Zorganizowanie tak prestiżowej dla branży piwowarskiej konferencji w Polsce było możliwe dzięki staraniom i zaangażowaniu Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie. Tematyką tegorocznego Sympozjum były nowoczesne technologie w produkcji brzeczki. Zagadnienie to ostatni raz omawiane było podczas spotkania europejskich browarników w 1991 r. Przez ćwierć wieku w obszarze technologii warzenia piwa doszło do wielu zmian, którym browarnicy muszą dotrzymać kroku, by sprostać wymaganiom nieustannie zmieniającego się piwnego rynku. Wybrany temat spotkał się z zainteresowaniem uczestników, gdyż na zaproszenie organizatorów odpowiedziało aż ponad 120 przedstawicieli ośrodków naukowych z 15 krajów, m.in. Japonii i Urugwaju. Po oficjalnym otwarciu Sympozjum, którego dokonał Tiago Brandão prezydent EBC, rozpoczęła się sesja plenarna. Zaszczyt wygłoszenia pierwszego referatu przypadł prof. Ludwigowi Narzissowi, autorowi ponad 600 publikacji oraz trzech wielokrotnie wznawianych książek z zakresu piwowarstwa. Profesor w swoim referacie "Former brewhouses and their evolution to modern brewing systems" podjął się scharakteryzowania modyfikacji, jakie nastąpiły w technologii warzenia piwa w ostatnich kilkudziesięciu latach. Prelegent nie tylko skoncentrował się na omówieniu zalet i wad produkcji brzeczki z użyciem nowoczesnych urządzeń i technologii, ale także[...]

 Strona 1  Następna strona »