Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Irena Budnik"

Stability of some lipophilic vitamins in premixes used for animal nutrition Ocena stabilności wybranych witamin lipofilnych w premiksach stosowanych w żywieniu zwierząt DOI:10.12916/przemchem.2014.1350


  Vitamin A and E acetates were stored at varying temp. (3.5- 25.5°C) and humidity (40-75%) for 12 months, and then analyzed by high-performance liq. chromatog. with mass spectroscopy (HPLC MS/MS) and with diode-array detection (HPLC DAD). The vitamins were not stable during the storage time. The MS was more efficient than the DAD. Przedstawiono wyniki wstępnych badań oceny stabilności wybranych witamin lipofilnych (octany witamin A i E) przy zastosowaniu HPLC-MS/MS w premiksach stosowanych w żywieniu zwierząt. Przeprowadzono analizę ilościową i jakościową, a wyniki porównano z uzyskanymi wcześniej techniką HPLC-DAD. Wskazano prawdopodobne przemiany, jakim ulegają badane witaminy, które wpływają na jakość premiksu. Głównym czynnikiem warunkującym opłacalność chowu zwierząt są: prawidłowo zbilansowane pożywienie (60%), wartość genetyczna materiału hodowlanego (30%) i warunki zoohigieniczne (10%)1, 2). W związku z ciągłą poprawą jakości żywienia zwierząt i ludzi rosną również wymagania stawiane producentom pasz przemysłowych i premiksów. Witaminy są związkami organicznymi, które są niezbędne do życia zarówno człowieka, jak i zwierząt. Spełniają one wiele ważnych biologicznych funkcji, regulują pracę komórek i wzrost tkanek (witamina A) oraz działają jako antyutleniacz (witamina E, witamina C). Witamina E jest istotna dla rozrodu trzody chlewnej, a jej niedobór prowadzi do okresowej lub stałej niepłodności. Brak witaminy A powoduje zahamowanie wzrostu, kurzą ślepotę, a także zaburzenia w rozrodzie i obniżenie odporności. Obie witaminy nie mogą być wytwarzane przez żywy organizm i muszą być uzupełniane przez prawidłowo zbilansowaną dietę1, 2). Witamina A należy do grupy retinoidów, z których główną postacią aktywną jest retinol. Natomiast w pożywieniu pochodzenia zwierzęcego podstawową formą w jakiej występuje witamina A jest najczęściej octan retinolu, który w jelicie cienkim ulega hydrolizie do retinolu. Inne ważne pochodne zw[...]

teraźniejszość i przyszłość produktów leczniczych w społeczeństwie i środowisku


  Rynek farmaceutyczny w Polsce od 2007 r. odnotowuje ciągły wzrost swojej wartości. W 2010 r. polski rynek farmaceutyczny zajmował szóstą pozycję w Europie pod względem ilości sprzedawanych leków. W Polsce istnieje ok. 450 firm farmaceutycznych. W 2011 r. liczba aptek i punktów aptecznych na terenie całej Polski osiągnęła niemal 13 tys.1). Statystyczny Polak wydaje rocznie na leki najmniej w Europie, dzięki szeroko rozpowszechnionej tendencji do wprowadzania leków generycznych, czyli tańszych odpowiedników leków oryginalnych2). Przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych na zakup artykułów medyczno-farmaceutycznych wynosiły ok. 67 zł1). Polska w 2010 r. była dziewiątym rynkiem leków innowacyjnych w Europie, który stanowił niecałe 11% w stosunku do Francji, największego rynku na naszym kontynencie. Polska ma także największy udział wartościowy leków generycznych, stanowiący ok. 65% na tle innych państw europejskich2). Należy pamiętać, że ponad dwie trzecie leków stosowanych w Polsce, pochodzi z importu2, 3). W ostatnich trzech latach dynamika rozwoju zwolniła nieco tempo. Związane jest to ze światowym kryzysem gospodarczym. W 2011 r. produkcja leków była mniejsza niż w 2010 r. Mimo wszelkich wahań na globalnym rynku, przemysł farmaceutyczny jest w dobrej kondycji w porównaniu z innymi branżami. Sytuacja ta dotyczy zarówno koncernów farmaceutycznych na terenie Polski, jak i na całym świecie4).Według danych opublikowanych w Dzienniku Statystycznym w 2012 r. przychody z produkcji wyrobów farmaceutycznych w 2011 r. w Kraju wyniosły ponad 14,5 mld zł (o ponad 2 mld zł mniej niż w 2010 r.). Nakłady inwestycyjne wyniosły ponad 530 mln zł i były wyższe niż w 2010 r. o ponad 60 mln zł. Na podstawie danych firmy PharmaExpert5), sporządzono zestawienie danych obrazujących dochody ze sprzedaży leków na rynku aptecznym w Polsce w latach 2008-2012 r. (tabela 1). Spowolnienie tej gałęzi gospodarczej w Kraju jest wy[...]

 Strona 1