Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Sylwia Jędrychowska"

Wykorzystanie fluorescencji w nadfiolecie do oznaczania siarki elementarnej w skroplonym gazie propan-butan DOI:10.15199/62.2018.12.29


  Skroplony gaz węglowodorowy LPG (liquefied petroleum gas) to mieszanina gazów węglowodorowych, głównie alkanów, zawierających w cząsteczce trzy lub cztery atomy węgla, alkenów oraz mniej niż 5% obj. związków o większej liczbie atomów węgla, dla których prężność par w temp. 40°C nie przekracza 1600 kPa. Otrzymuje się go w procesach odgazolinowania gazu ziemnego, stabilizacji i destylacji ropy naftowej, w procesach destrukcyjnej przeróbki frakcji naftowych oraz w procesach petrochemicznych i produkcji eterów. O tym, że paliwo LPG cieszy się ciągle dużym zainteresowaniem decydują nie tylko korzyści ekonomiczne, ale także ekologiczne. Podczas jego spalania powstaje mniejsza ilość zanieczyszczeń w stosunku do konwencjonalnych paliw samochodowych. W Polsce udział LPG wykorzystywanego do transportu stanowi ponad ¾ całego rynku LPG. Jak dowodzą rządowe kontrole jakości, odnotowuje się ciągłą poprawę Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, Kraków Sylwia Jędrychowska*, Marek Kwinta Utilization of ultraviolet fluorescence for determination of elemental sulfur in liquefied propane-butane gas Wykorzystanie fluorescencji w nadfiolecie do oznaczania siarki elementarnej w skroplonym gazie propan-butan DOI: 10.15199/62.2018.12.29 Mgr Marek KWINTA w roku 1979 ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest starszym specjalistą badawczo-technicznym w Instytucie Nafty i Gazu - Państwowym Instytucie Badawczym na stanowisku kierownika Laboratorium Rop i Analiz Standardowych. Specjalność - badania analityczne rop naftowych i produktów naftowych. Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków, tel.: (12) 617-75-67, fax: (12) 617-75-22, e-mail: jedrychowska@inig.pl Mgr Sylwia JĘDRYCHOWSKA w roku 1996 ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest starszym specjalistą badawczo-technicznym w Zakładzie Analiz Naftowych w Instytucie Nafty [...]

 Strona 1