Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał Jukowski"

Przyszłość i korzyści z zastosowania BIM w budownictwie infrastrukturalnym DOI:10.15199/33.2017.04.14


  technologię 1) Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury *) Adres do korespondencji: j.bohatkiewicz@pollub.pl DOI: 10.15199/33.2017.04.14 Przyszłość i korzyści z zastosowania BIM w budownictwie infrastrukturalnym dr inż. Janusz Bohatkiewicz1)*) mgr inż. Michał Jukowski1) mgr inż. Marcin Dębiński1) Rys. 1. Poziomy dojrzałości BIMw budownictwie infrastrukturalnym (na podstawie materiałów VIANOVA Systems A.S.) 75 Budownictwo infrastrukturalne - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 4 ’2017 (nr 536) BIMmożna podzielić na sześć charakterystycznych etapów. Pierwszy z nich to modelowanie stanu istniejącego i wykorzystanie różnego typu danych, np. lokalizacji sieci podziemnych, nadziemnych, budynków czy też numerycznego modelu terenu (NMT). Drugim etapem jest proces modelowania rozwiązań projektowych łączący wszystkie branże, np. sanitarną, elektryczną, teletechniczną czy drogową. Kolejny etap to wykrywanie kolizji i związana z tym możliwość podejmowania ważnych decyzji (wielobranżowych) dotyczących zmian projektowych [...]

 Strona 1