Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Michał Zieliński"

Przemienniki częstotliwości DOI:


  Przemienniki częstotliwości są elementem niezbędnym przy napędzie maszyny, która ma pracować z zgodnie z określonymi parametrami. Wybierając przemiennik, warto poznać ich rodzaje dostępne na rynku. W automatyce przemienniki częstotliwości potocznie nazywa się falownikami, dlatego w artykule będziemy posługiwać się tymi nazwami zamiennie.Falownik to urządzenie, które zmienia prąd stały na prąd zmienny z regulowaną wartością napięcia oraz częstotliwości. Przemiennik częstotliwości to urządzenie, które zmienia częstotliwość i napięcie prądu przemiennego w celu regulacji prędkości obrotowej i momentu obrotowego silnika indukcyjnego napędzającego maszynę. W zależności od sposobu sterowania niektóre przemienniki mogą obsługiwać kilka silników jednocześnie. Rodzaje falowników Wśród przemienników częstotliwości do silników trójfazowych wyróżnia się przemienniki zasilane 1- i 3-trójfazowo. Falownik jednofazowy zasilany jest z jednej fazy 230 V AC, natomiast na wyjściu ma 3 fazy o napięciu międzyfazowym 230 V. Stosowany jest w aplikacjach wykorzystujących małe silniki do 2,2 kW, o napięciu znamionowym 230 V. Falownik trójfazowy zasilany jest z trzech faz 3×400 VAC, na jego wyjściu również są trzy fazy o napięciu międzyfazowym 400 V. Przemienniki częstotliwości do silników trójfazowych mogą pracować w większych aplikacjach w zakresie mocy wyjściowej zazwyczaj od 0,7 kW do 500 kW. Są bardziej rozpowszechnione na rynku niż falowniki do silników jednofazowych, dzięki czemu zostały wyposażone w szereg funkcji. Falowniki do silników trójfazowych najczęściej umożliwiają sterowanie skalarne/ /wektorowe, mają funkcje wentylatorowo- -pompowe i regulator PID. Wyposażone są w port komunikacyjny RS-485 z obsługą protokołu Modbus RTU, wejścia/wyjścia analogowe i dyskretne, panel sterowania LED, filtr EMC, wejście bezpieczeństwa STO oraz automatyczną regulację napięcia AVR. Falowniki do silników jednofazowych przeważnie zasilane są z[...]

Optymalizacja warunków wbudowania jodu do drożdży Saccharomyces cerevisiae


  Określono optymalne warunki wbudowania jodu do drożdży piekarskich (Saccharomyces cerevisiae). Zbadano wpływ czasu i temperatury inkubacji oraz stężenia jodku potasu na wybrane parametry procesu wbudowywania jodu do drożdży: masę otrzymanego biopleksu, zawartość jodu w biopleksie, wydajność procesu wbudowania jodu do biopleksu i zawartość białka całkowitego w nadsączu. Aby wydajność procesu wbudowania jodu do drożdży była jak największa, temperatura inkubacji nie powinna przekraczać 29,4°C. Więcej biopleksu otrzymano, inkubując drożdże z jodkiem potasu w temp. do 26,3°C przez 11,2-18 h. Największą zawartość jodu w drożdżach uzyskano w temp. do 32,4°C przy stężeniu KI 4,5 mM. Nasilenie procesów autolizy zaczyna się w temp. wyższej niż 25,7°C. W temp. ok. 50°C następuje zwiększenie ilości białka całkowitego w biomasie drożdży. Drożdże z wbudowanym jodem mogą być stosowane do produkcji suplementów diety oraz jako dodatki paszowe. The optimum conditions of I incubation (temp., time, KI concn.) into bakery yeast (Saccharomyces cerevisiae) were detd. The optimum incubation temp. and time for bioplex were 26,3°C and 11,2-18 h, resp. The highest I concn. in yeast was obtained at 32,4°C and KI concn. 4,5 mM. The I-enriched yeast can be used for prodn. of food supplements and as feed additives. Drożdże, szczególnie z gatunku Saccharomyces cerevisiae są szeroko wykorzystywane w przemyśle spożywczym, a zwłaszcza fermentacyjnym (drożdże piwowarskie, winiarskie, gorzelnicze i piekarnicze). Służą też do produkcji drożdży paszowych oraz preparatów drożdżopochodnych1). Zawierają one duże ilości białka, w tym aminkowasy egzogenne, natomiast niewiele tłuszczów i włókna. Bogate są w witaminy z grupy B oraz sole mineralne. Oprócz makroelementów, takich jak Ca, P, K, S, Na, Cl, Mg zawierają wiele mikroelementów, m.in. Sr, Mn, Fe, Zn, Cu, Co2-4). Nie zawierają ważnego pierwiastka, jakim jest jod. Jod odgrywa istotną rolę w prawidłowym funkc[...]

 Strona 1