Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ELŻBIET SZUBIAKIEWICZ"

Wpływ preparatyki na właściwości fizyko-chemiczne i katalityczne nośnikowych katalizatorów rodowych (Rh/nośniki: SiO2, TiO2, MgO)

Czytaj za darmo! »

Określono wpływ preparatyki oraz rodzaju nośnika na właściwości fizykochemiczne i katalityczne katalizatorów rodowych, które przygotowano dwiema metodami: metodą impregnacji nośnika wodnym roztworem RhCl3 oraz metodą zol-żel (Rh3+ wprowadzono w masę nośnika). W celu określenia natury centrów aktywnych zastosowano następujące techniki badawcze: TGDTA- MS, BET, TPO, TPR i XRD. Katalizatory t[...]

 Strona 1