Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"BARBARA OLEJNIK"

Wpływ bezwodnej metody syntezy oraz czynnika templatującego na właściwości teksturalne adsorbentów tlenkowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań mających na celu opracowanie nowych metod otrzymywania materiałów opartych na układach tlenkowych Al2O3-B2O3, przy zastosowaniu syntezy zol-żel z czynnikiem templatującym oraz ich porównanie z wynikami uzyskanymi dla syntezy prowadzonej bez czynnika templatującego, z perspektywą zastosowania takich układów jako magazynów wodoru. Binary Al2O3-B2O3 sorbents were p[...]

Badanie możliwości zastosowania materiału katalitycznego z nośnikiem syntetyzowanym na drodze zol–żel w ogniwach paliwowych

Czytaj za darmo! »

Zbadano możliwość zastosowania katalizatora platynowego naniesionego na tlenek glinu oraz układ binarny tlenek glinu-tlenek cyny(IV) w metanolowym ogniwie paliwowym stosując woltamperometrię cykliczną i rentgenografię. Zastosowana metoda zol-żel nanoszenia katalizatora pozwoliła na wyeliminowanie niepożądanej interakcji między prekursorem fazy metalicznej a powierzchnią nośnika oraz pozwol[...]

 Strona 1