Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"JAROSŁAW DIAKUN"

Mycie w systemie CIP

Czytaj za darmo! »

Uzyskanie produktów wysokiej jakości wymaga nie tylko stosowania odpowiednich surowców, technologii, przestrzegania warunków dystrybucji, ale również utrzymania higieny linii produkcyjnej na wysokim poziomie - zaniedbanie tego jest najczęstszą przyczyną zatruć pokarmowych. Dotyczy to głównie organizacji oraz realizacji procesów mycia i dezynfekcji w zakładach przetwórstwa spożywczego. Podst[...]

Kebab po polsku DOI:


  Kebab, jako danie gastronomiczne oraz technika przygotowania są obecnie bardzo znane i rozpowszechnione w Polsce oraz w Europie, szczególnie w Niemczech, a znane dopiero od około pięćdziesięciu lat. Słowa "kebab" nie ma jeszcze w "Encyklopedii Techniki - przemysł spożywczy" - WNT 1978 oraz w "Słowniku języka polskiego" pod redakcją M. Szymczyka (PWN 1978). Nie występuje też w "Nowej encyklopedii powszechnej" (7-tomowej) PWN 1998. W polskich wydawnictwach definicyjnych pojawia się dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Jest już definiowane i opisane w "Słowniku języka polskiego" pod redakcją W. Doroszewskiego (PWN 1996) oraz w "Słowniku wyrazów obcych" (Wyd. EUROPA Wrocław 2002). Artykuł opisujący genezę produktów typu kebab opracowała Ewa Czarniecka-Skubina dla "Przeglądu Gastronomicznego" w numerze 7-8/2009. Kebab, jako jeden z wyrobów z mięsa drobiowego został wyszczególniony w normach PN-A-86528:1996 - "Produkty drobiarskie - Wyroby garmażeryjne gotowe z mięsa drobiowego - Wymagania i metody badań", (wycofanej w 2017 roku) oraz PN-A-86529:1998 - "Produkty drobiarskie - Mrożone potrawy kulinarne z mięsa drobiowego". W Europie kebab jest daniem gastronomicznym, przygotowywanym poprzez okrawanie wierzchniej warstwy mięsa opiekanego na obrotowym rożnie i podawanym z ryżem lub frytkami oraz uzupełniająco z dodatkami z jarzyn, z niewielką ilością ostro przyprawionego sosu, najczęściej czosnkowego. Według PN-A-86528:1996 kebab z udek kurczaka jest wyrobem garmażeryjnym z dużych kawałków mięsa drobiowego - opiekany, jest zaliczany do żywności wygodnej; natomiast według PN-A-86529:1998 kebab z udek kurczaka - surowy, mrożony w belach jest zaliczany do grupy - mrożone potrawy kulinarne z mięsa drobiowego. Przyrządzanie potrawy typu kebab wywodzi się z czasów ludów koczowniczych - nomadów, którzy z gór Ałtaju w środkowej Azji przywędrowali do Anatolii. Prowadząc w górach pasterski tryb życia, przynieśli oni na nowe tereny [...]

Badania kontrolno-jakościowe opakowań typu pudełka i wiadra z pokrywkami z przeznaczeniem dla produktów spożywczych w warunkach przemysłowych DOI:10.15199/42.2015.2.1


  Wprowadzenie Opakowania stały się nieodłącznym elementem ostatniego etapu produkcyjnego większości produktów, a na pewno produktów spożywczych. Dlatego też na przestrzeni lat obserwuje się szybki rozwój, z tendencją wzrostową, przemysłu opakowaniowego. WPolsce odnotowuje się działalność około 2,3 tys. firm produkujących opakowania, w których zatrudnionych jest powyżej 200 tys. osób. Około 1150 z tych firm produkuje opakowania z tworzyw sztucznych, tj. 50% produkcji wszystkich rodzajów opakowań [1, 2]. Przy tak masowej produkcji i użytkowaniu istotne stały się wysoka jakość i użyteczność opakowań. Konsumenci jednostek handlowych czy producenci żywności oczekują od opakowań nie tylko zapewnienia ochrony pakowanych produktów, ale także ich funkcjonalności i trwałości w użytkowaniu. W związku z tym zakłady produkujące opakowania powinny wdrożyć procedury badania jakości wytwarzanych opakowań w warunkach przemysłowych. Przy tym konieczne jest: opracowanie zakresu i instrukcji badań, dokumentacji sprawozdawczej badań, przygotowanie odpowiedniego wyposażenia umożliwiającego wykonanie badań. Badania kontrolne mogą być i są zlecane specjalistycznym jednostkom badawczym, ponieważ w niektórych przypadkach jest konieczne posiadanie certyfikatu. Są natomiast grupy badań, które można wykonywać na miejscu, praktycznie podczas trwania procesu produkcyjnego, które pozwalają ocenić jakość wykonywanych opakowań i prawidłowość przebiegu procesu produkcyjnego. Procedury i zakres badań jakości produkcji opakowań System wg R. L. Ackoffa to: "zestaw składników, między którymi zachodzą wzajemne stosunki i gdzie każdy składnik jest połączony z każdym innym bezpośrednio lub pośrednio" [3]. Definicja ta ma również zastosowanie w przypadku tworzenia systemu badań jakości opakowań. Tworzenie systemu badań jakości produkowanych opakowań może składać się z od kilku do kilkunastu wynikających z siebie i uzupełniających się etapów. Iwona Michalska-Pożoga,[...]

Badania opakowań typu wiadra w warunkach obciążania długotrwałego i dynamicznego DOI:10.15199/42.2016.12.1


  Wprowadzenie Jedne z etapów funkcjonowania opakowań to ich użytkowanie w trakcie magazynowania i transportu po ich napełnieniu produktem. Opakowania typu wiadra po napełnieniu produktem dla potrzeb magazynowania i transportu są układane na paletach. Palety jako opakowania zbiorcze - transportowe formowane są do wysokości 1,5 metra. Na paletach są układane jedne na drugie opakowania zbiorcze (np. typu kartony, skrzynki z butelkami) lub jednostkowe, w tym typu wiaderka z pokrywkami. Opakowania typu wiaderka są tak skonstruowane (postać typu stożka ściętego oraz odpowiednie uprofilowanie pokrywki i usztywnienia pobocznicy wiaderka oraz pokrywki), że możliwe jest ich układanie "jedne na drugie" w stabilne stosy. Pozwala to następnie na łatwe formowanie całej palety. Układanie na paletach opakowań typu wiaderka w stosy powoduje ich specyficzne obciąganie w trakcie długotrwałego magazynowania oraz transportu. Wiaderko znajdujące się na dole stosu przejmuje obciążenie ciężaru wszystkich wiaderek nad nim. Obciążona jest zwłaszcza pokrywka, na której usytuowane jest następne wiaderko. Przy krótkotrwałym obciążaniu taką siłą nie stanowi to problemu wytrzymałościowo-deformacyjnego. Natomiast poddawanie długotrwałemu działaniu siły obciążającej (podczas nawet miesięcy magazynowania) od masy stosu stanowi już znacząco inne warunki. Tworzywo polimerowe, z którego wytwarzane są te opakowania, jest podatne na odkształcenia pełzające. Zatem to początkowo niewielkie, ale stale powiększające się odkształcenie może odkształcać (deformować) zwłaszcza pokrywkę i połączenie pokrywki z pobocznicą wiaderka oraz powodować rozszczelnienie [...]

Techniki mycia stosowane w przemyśle mięsnym

Czytaj za darmo! »

Wyprodukowanie wyrobu bezpiecznego dla konsumenta jest nadrzędnym celem działalności każdego zakładu produkcyjnego. Uzyskanie produktów o wysokiej jakości wymaga nie tylko odpowiednich surowców, technologii, warunków dystrybucji, ale również utrzymania wysokiej higieny linii produkcyjnej, której zaniedbania są najczęstszą przyczyną skrócenia trwałości gotowych produktów. Zagadnienie to dotyczy w głównej mierze organizacji oraz realizacji procesów mycia i dezynfekcji w zakładach przetwórstwa spożywczego i mięsnego. Poprawnie dobrane techniki mycia oraz systematyczność prowadzonych działań decydują o bezpieczeństwie środowiska produkcji. Jest to szczególnie ważne w przemyśle mięsnym, którego surowiec jest nietrwały i bardzo podatny na zepsucie.igiena zakładu przetwórstwa mięsnego pol[...]

 Strona 1